Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze

Doświadczenie

 • kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • wsparcie wykonawców w sporządzaniu środków ochrony prawnej (odwołań i skarg);
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • doradztwo dla zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych i gospodarczych;
 • występowanie przed sądami powszechnymi.

Wykształcenie

 • 2013–2016 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu
 • 2007–2012 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: prawo

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu