Piotr Trębicki dysponuje wszechstronnym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej obejmującej spektrum działalności podmiotów gospodarczych. Jako ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych reprezentował swoich klientów w najbardziej doniosłych dla państwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach. Od lat doradza w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach współpracując m.in. z dostawcami usług IT oraz sprzętu IT, dostawcami towarów dla służby zdrowia, usługodawcami z zakresu usług komunalnych, autorami projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcami z branży budowlanej i wodno-sanitarnej, dostawcami systemów bezpieczeństwa, dostawcami specjalistycznego wyposażenia pracowni badawczych, szkolnych i laboratoriów oraz pracowniami naukowymi naukowo-badawczymi, firmami reklamy zewnętrznej, firmami outsourcingu pracowniczego i pośrednictwa pracy.

Wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017–2022), jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Zamówienia Publiczne”.

Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo spółek
 • prawo procesowe

Doświadczenie

 • kompleksowe doradztwo w toku procedur o zamówienie publiczne, w szczególności sporządzanie środków ochrony (protestów, odwołań i skarg);
 • kompleksowa obsługa w zakresie windykacji;
 • kompleksowa obsługa w zakresie egzekucji realizacji zawartych umów;
 • prowadzenie negocjacji;
 • udział w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych;
 • występowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Wykształcenie

 • 2001–2005 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2001 – wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Witolda Kuli (konkurs prac magisterskich i doktorskich poświęconych inicjatywom społeczno-ekonomicznym) – praca magisterska pt. „Publicznoprawny charakter działalności Banku Gospodarstwa Krajowego”
 • 1995–2000 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu