Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze

Doświadczenie

 • kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie środków odwoławczych w zakresie zamówień publicznych – odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpienia do odwołania;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych i gospodarczych.

Wykształcenie

 • 2016–2018  – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach
 • 2010–2015 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: prawo

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu