Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo cywilne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo międzynarodowe

Doświadczenie

 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności pośrednika ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych;
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone;
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń;
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski;
 • doradztwo dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych;
 • doradztwo w relacjach  klientów z organami rynku ubezpieczeniowego;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów;
 • doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego.

Wykształcenie

 • od 2018 – Uniwersytet Warszawski, British Law Center
 • 2018–2019 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia podyplomowe Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
 • od 2017 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2011–2016 – Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek: prawo
 • 2014–2015 – Institut Supérieur de Gestion, MBA (w ramach programu Erasmus)
 • 2011–2014 – Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek: finanse i rachunkowość

Języki

 • angielski
 • francuski
Wróć do zespołu