Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe

Doświadczenie

 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług; finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych;
 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności pośrednika ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości;
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej firm krajowych i zagranicznych.

Wykształcenie

 • od 2022 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2019–2020 – Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek: LLM in International Commercial Law
 • 2014–2019 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2014–2019 – Europa Universität Viadrina, kierunek: Magister des Rechts

Języki

 • angielski
 • niemiecki
Wróć do zespołu