Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo budowlane oraz warunki kontraktowe FIDIC

Doświadczenie

 • kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie środków odwoławczych w zakresie zamówień publicznych – odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpienia do odwołania;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych i gospodarczych;

Wykształcenie

 • od 2019 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
 • 2013–2018 – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek: Prawo
 • 2006–2008 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: Socjologia (mgr)
 • 2003–2006 – Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie, kierunek: Socjologia (lic.)

Języki

 • angielski
 • hiszpański
Wróć do zespołu