Specjalizacja

 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • postępowania cywilne
 • prawo gospodarcze

Doświadczenie

 • prowadzenie licznych postepowań sądowych między innymi dotyczących niezapłaconych należności, nieprawidłowego wykonania umowy w toku współpracy gospodarczej czy naruszenia dóbr osobistych;
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentacja pracodawców w trudnych sporach z zakresu prawa pracy.

Wykształcenie

 • 2015–2017 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wpis na listę radców prawnych pod numerem WA-14126;
 • 2016–2017 Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Prawa Spółek. Tytuł pracy podyplomowej: „Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych”;
 • 2009–2014 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prawo stacjonarne jednolite magisterskie. Tytuł pracy dyplomowej: „Kradzież jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”.

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu