Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo procesowe

Doświadczenie

 • doradztwo dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji dla podmiotów z sektora usług finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych;
 • sporządzenie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych;
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego.

Wykształcenie

 • od 2021 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników
 • 2020–2021 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Compliance
 • 2016–2018 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2010–2015 – Uniwersytet w Białymstoku, kierunek: prawo

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu