Specjalizacja

 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo procesowe
 • prawo pracy
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo umów

Doświadczenie

 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych;
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń;
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski;
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej firm krajowych i zagranicznych;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie handlowych.

Wykształcenie

 • 2013–2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2007–2012 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2005–2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: europeistyka

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu