Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo procesowe

Doświadczenie

 • kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • wsparcie wykonawców w sporządzaniu środków ochrony prawnej (protestów, odwołań i skarg);
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • doradztwo dla zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych i gospodarczych;
 • występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • wyróżnienie indywidualne w rankingu Legal 500 2021 – „Next generation partners”.

Wykształcenie

 • 2014–2016 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2008–2013 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2005–2010 – Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie, kierunek: europeistyka

Języki

 • angielski
Wróć do zespołu