Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeń
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo cywilne
 • prawo konkurencji i prawo ochrony konsumentów
 • prawo międzynarodowe i prawo UE

Doświadczenie

 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości – zakładanie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń;
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski;
 • tworzenie i opiniowanie modeli dystrybucyjnych;
 • tworzenie i opiniowanie umów agencyjnych dla różnych modeli dystrybucji;
 • tworzenie i opiniowanie umów w modelu bancassurance;
 • opracowywanie i opiniowanie modelu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w tzw. systemie direct;
 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych;
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych, OWU i wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone;
 • doradztwo w relacjach podmiotów rynku ubezpieczeniowego z regulatorami rynku ubezpieczeń;
 • kompleksowa pomoc prawną w zakresie kontroli Komisji Nadzoru Finansowego;
 • sporządzanie opinii prawnych dla polskich i zagranicznych podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez podmioty rynku ubezpieczeniowego;
 • tworzenie kompletnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez zakład ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń;
 • doradztwo w relacjach podmiotów rynku ubezpieczeniowego z UODO;
 • doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów;
 • doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Wykształcenie

 • 2014–2016 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2004–2005 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej
 • 1999–2004 – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Wydział Prawa, kierunek: prawo

Języki

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
Wróć do zespołu