Spodziewany ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa

Zamówienia publiczne Strzałka
Legal Flash, 11 marca 2022

Na 16 marca 2022 r. wyznaczono termin rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustalenia co powinno stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.

Wniosek o wydanie takiego orzeczenia przed rokiem został złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą, w trybie prejudycjalnym. We wniosku KIO przedstawiła siedem bardzo ważnych, z praktycznego punktu widzenia zagadnień, które zostały szczegółowo rozpisane na dodatkowe pytania.

Izba zapytała m. in. czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dowolną informację, z tego powodu, że nie chce jej ujawniać konkurującym z nim wykonawcom? Czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne mogą zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty wymagane w celu badania zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w SWZ albo w celu oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert?

Zarówno wykonawcy jak i zamawiający powinni szczegółowo przyglądać się procedowaniu sprawy przez TSUE. Odpowiedzi na powyższe pytania z pewnością będą przełomowe dla kształtowania się linii orzeczniczej dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa oraz będą miały niebagatelny wpływ na czynności podejmowane przez wykonawców i zamawiających. Odpowiedzi w naszej ocenie będą kształtowały linię orzeczniczą nie tylko KIO, ale też Sądu Zamówień Publicznych. Docelowo zatem ujednolicą praktykę wszystkich zamawiających i orzecznictwo.

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!