Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne

Zamówienia publiczne Strzałka
Legal Flash, 24 czerwca 2022

Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.

Opracowana w ramach grupy roboczej publikacja opisuje m. in. specyfikę wyrobów medycznych w tym regulujące tą materię przepisy obowiązującego prawa. Zwraca też uwagę na charakterystyczne elementy zamówień publicznych związanych z poszczególnymi rodzajami wyrobów medycznych (tutaj na pewno ciekawym zagadnieniem jest pokazanie różnic pomiędzy najmem i dzierżawą sprzętu medycznego – w niektórych sytuacjach zamawiający błędnie traktują te instytucje jako tożsame). Przede wszystkim zaś rekomendacje wskazują najważniejsze zasady związane z przygotowaniem analizy potrzeb i wymagań przez zamawiającego przy jednoczesnym podkreśleniu, które aspekty będą szczególnie istotne w przypadku postępowań na wyroby medyczne.

Dokument jest wstępną propozycją, która skierowana została przez UZP do szerszych konsultacji. Uwagi do projektu rekomendacji mogą być przekazywane przez zainteresowane podmioty do dnia 30 czerwca 2022 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej udostępnionej przez UZP: konsultacje@uzp.gov.pl.

 

 

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!