Organy publiczne dostrzegają potrzebę waloryzacji wynagrodzeń wykonawców

Zamówienia publiczne Strzałka
Legal Flash, 02 czerwca 2022

Praktycznie od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie branża budowlana wskazuje na liczne problemy związane z realizacją kontraktów na roboty budowlane. Nagły odpływ pracowników zagranicznych, którzy mieli znaczący wpływ na postęp prac oraz ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych, powodują pilną konieczność podwyższenia ustalonych wcześniej poziomów wynagrodzeń umownych.

W odpowiedzi na te postulaty, Rząd zwiększył budżet przeznaczony na inwestycje w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.  Mowa tu o kwocie ponad 2 mld złotych. Wskazano, że wszystkie kontrakty, gdzie inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zostaną objęte podwyższonym poziomem maksymalnej waloryzacji wynagrodzeń (limit został powiększony dwukrotnie i wynosi obecnie 10 proc. wartości kontraktu). Do wspomnianych 10 proc., podwyższony zostanie limit waloryzacji dla umów zawartych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Odnosi się to do umów z limitem 5 proc. oraz tych, które nie były objęte dotychczas waloryzacją.

Czytaj więcej Strzałka

W świetle panujących obecnie olbrzymich problemów gospodarczych, działania takie należy ocenić  na pewno pozytywnie i trzeba mieć nadzieję, że podobne rozwiązania zostaną przyjęte również w przypadku innych branż, gdzie problem związany ze znacznym wzrostem kosztów realizacji umów jest także zauważalny. Warto również zwrócić uwagę, że omawiana sytuacja pokazuje, jak istotnym składnikiem klauzuli waloryzacyjnej jest maksymalny limit zmiany wynagrodzenia. Niekiedy zbyt niski limit może bowiem świadczyć o „pozorności” klauzuli waloryzacyjnej, której działanie w praktyce nie prowadzi do wyrównania poziomów ryzyka kontraktowego i zachowania równości stron umowy.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie już śniadanie w gronie Ekspertów Prawa Zamówień Publicznych z naszej Kancelarii. W najbliższą środę (8 czerwca) skupimy się następującym temacie:

„Waloryzacja wynagrodzenia w ramach umowy w sprawie zamówień publicznych – jak skutecznie o nią walczyć w ciężkich czasach”?

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://cztr.pl/szkolenia/waloryzacja-wynagrodzenia//.

 

Rekomendacja CZTR

  1. Istotnym elementem klauzuli waloryzacyjnej jest maksymalny limit zmiany wynagrodzenia. Warto już we wzorze umowy, który publikuje zamawiający, zweryfikować czy limit ten rzeczywiście pozwala na odpowiednią zmianę wynagrodzenia i nie prowadzi do „pozorności” postanowień o waloryzacji.
  1. Obecna sytuacja gospodarcza prowadzi do poszerzania możliwości waloryzacji kontraktów przez instytucje rządowe. Warto śledzić aktualne informacje w tym zakresie, gdyż ułatwienia te mogą obejmować kolejne branże.
Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!