Obowiązkowe e-Faktury jednak od 2024 roku!

Zamówienia publiczne Strzałka
Legal Flash, 06 lipca 2022

Wcześniejsze, głośne zapowiedzi Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu systemu obowiązkowych e-faktur w Polsce od stycznia 2023 r., zostały zweryfikowane przez Radę Unii Europejskiej. Rada wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r.

Co ciekawe, w tym samym czasie elektroniczne fakturowanie ma również stać się obowiązkowe w innych krajach Unii Europejskiej, tj. Belgii, Francji, Danii i w Niemczech. Decyzję tę należy jeszcze opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgoda ma obowiązywać przez 3 lata, do końca 2026 r. Po tym okresie można ją przedłużyć.  Konieczne jednak będzie wykazanie przez Polskę, że e-faktury wystawiane w systemie centralnym miały wpływ na zwalczanie oszustw i nadużyć VAT. Istotne także będzie wskazanie, że faktury uprościły system poboru podatków.

Czytaj więcej Strzałka

Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-faktur. Dzięki decyzji Rady UE, polscy przedsiębiorcy zyskali czas na wdrożenie w swoich systemach odpowiednich funkcjonalności, a MF czas na udoskonalenie Krajowego Systemu e-Faktur.

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!