Nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Prawo pracy Strzałka
Legal Flash, 27 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Zmiany dotyczą zwłaszcza okresu zasiłkowego, ale także wysokości zasiłku chorobowego, obliczania podstawy wymiaru zasiłków, które są istotne zwłaszcza z punktu widzenia pracodawców.

Okres zasiłkowy to okres, w ciągu którego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, trwający nie dłużej niż przez 182 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: u.ś.p.ch.m.), a w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub wystąpieniem niezdolności w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Nowe zmiany dodały ustęp 2 do art. 8, zgodnie z którym skrócono okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni. Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie dotyczy niezdolności do pracy, która:

  • przypada w okresie ciąży;
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • spowodowana jest gruźlicą.

W powyższych sytuacjach okres pobierania zasiłku będzie ustalony na 270 dni.

Czytaj więcej Strzałka

Podkreślić należy, że omówiona zmiana dotyczy długości okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia. Nie zmienia się natomiast długość okresu pobierania zasiłku w trakcie trwania zatrudnienia.

Kolejną zmianą jest zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 9 u.ś.p.ch.m. do tzw. okresu zasiłkowego, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 u.ś.p.ch.m.

Dotychczas do okresu zasiłkowego wliczano okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Obecnie do okresu zasiłkowego wliczane są okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Wobec tego teraz nie musi być to ta sama choroba. Tym samym przerwanie okresu zasiłkowego choćby o jeden dzień i wystąpienie nowej jednostki chorobowej nie spowoduje liczenia okresu zasiłkowego od nowa i nie przedłuży ochrony pracownika przed zwolnieniem, jak to miało miejsce do tej pory. Wyjątek stanowi choroba, która powstała w okresie ciąży. Wtedy do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Oczywiście do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.ś.p.ch.m., czyli gdy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Więcej na ten temat dowiesz się czytając publikację pod linkiem:

http://www.beinsured.pl/artykuly/pracodawco-i-pracowniku-nowe-zmiany-w-ubezpieczeniach-spolecznych,9246.html

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!