Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego

Instytucje finansowe Strzałka
Legal Flash, 25 sierpnia 2021

15 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Decyzja została podjęta jednogłośnie i dotyczy umów ubezpieczenia z UFK spełniających co najmniej jedno z dwóch wskazanych w komunikacie KNF kryteriów. Jedno kryterium dotyczy sytuacji, w których średni zwrot dla tych umów jest niższy niż 50 proc. stopy procentowej dla określonego w decyzji okresu według odpowiedniej struktury terminowej stopy wolnej od ryzyka. Drugie kryterium dotyczy umów, w przypadku których określone w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zasady i ograniczenia inwestycyjne nie zapewniają, aby środki funduszu nie były lokowane w instrumenty contingent convertibles. Decyzja ma zastosowanie do umów ubezpieczenia z UFK zawieranych począwszy od 1 stycznia 2022 r., z wyjątkami takimi jak m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, Pracownicze Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualne Konta Emerytalne (pełna lista wyłączeń znajduje się w treści komunikatu KNF).

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem publikacji w załączeniu.


 

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI, odpowiadając na potrzeby wielu pracodawców, rozpoczęła projekt „Zdalnie czyli legalnie”.

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie? Chcesz być na bieżąco? Dołącz do grona subskrybentów naszego LEGAL FLASHA! Wypełnij formularz.

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!