Czy specustawa regulująca waloryzację wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych jest coraz bliżej?

Zamówienia publiczne Strzałka
Legal Flash, 28 czerwca 2022

Od samego początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie branża budowlana informuje o problemach związanych z realizacją kontraktów na roboty budowlane. Pilną konieczność podwyższenia ustalonych wcześniej poziomów wynagrodzeń umownych powoduje zwłaszcza jedna kwestia. Mianowicie – nagły odpływ pracowników zagranicznych, którzy mieli znaczący wpływ na postęp prac oraz ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych.

Przed kilkoma godzinami zakończyła się konferencja prasowa Ministra Rozwoju i Technologii – Waldemara Budy. Podczas niej ogłoszono zamiar uchwalenia ustawy specjalnej regulującej możliwość waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych. Powyższe wobec nadzwyczajnej sytuacji związanej ze wzrostem cen wywołanym „putinflacją”. Rozwiązania, nad którymi obecnie pracuje rząd, mają pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu rentowności zawartych kontraktów i ich terminowej realizacji.

Projekt zakłada możliwość waloryzacji wynagrodzenia wszelkich kategorii zawieranych umów, tj. robót budowlanych, dostaw oraz usług, przy czym dotyczyć będzie umów zawartych na okres dłuższy niż sześć miesięcy. W praktyce oznaczać to będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. Ponadto oznaczać to będzie możliwość podniesienia limitów waloryzacyjnych w umowach zawartych po 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej Strzałka

Warto jednak podkreślić, że zgodnie z deklaracjami, specustawa na pewno nie wprowadzi mechanizmu „waloryzacji automatycznej”. Każdorazowo na wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykazania wpływu aktualnych warunków rynkowych na koszt realizacji danego zamówienia. Natomiast zgodnie z planowanymi założeniami rozkład ryzyk pomiędzy wykonawcą a zamawiającym powinien wynosić 50 % / 50 %.

Podczas konferencji podkreślano również, że waloryzacja będzie jedynie jednym z mechanizmów łagodzących skutki ekonomiczne wojny w Ukrainie oraz wysokiej inflacji. Zgodnie z deklaracjami ministra, w specustawie pojawią się również rozwiązania alternatywne, takie jak zmiana zakresu świadczenia, zmiana terminu realizacji umowy lub jej części oraz możliwość czasowego zawieszenia realizacji umowy lub jej części.

W czasie spotkania nie podano jednak choćby orientacyjnego terminu wejścia w życie specustawy. Jednak ze względu na coraz częstszą rezygnację wykonawców z realizacji kontraktów publicznych, należałoby się spodziewać relatywnie szybkich działań.

Rekomendacja CZTR

  1. Już teraz, jeszcze przed wejściem w życie omawianej specustawy, warto przeanalizować wpływ ekonomicznych konsekwencji wojny w Ukrainie na koszt realizacji zamówienia publicznego oraz spróbować zgromadzić dowody potwierdzające ten fakt.
  1. W trakcie konferencji wskazywano na podobieństwo projektowanej specustawy do wdrożonych w trakcie pandemii rozwiązań „ustawy covidowej”. Dlatego też rekomendujemy podjęcie współpracy z dostawcami i producentami, których oświadczenia i deklaracje wspomogą wykonawców w procesie dowodzenia wskazanego wyżej wpływu.
Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!