Zamówienia publiczne

Obowiązkowe e-Faktury jednak od 2024 roku! Zamówienia publiczne Strzałka

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 06 lipca 2022
Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy specustawa regulująca waloryzację wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych jest coraz bliżej? Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 28 czerwca 2022
Specustawa zakłada możliwość waloryzacji wynagrodzenia wszelkich kategorii zawieranych umów – robót budowlanych, dostaw oraz usług.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 24 czerwca 2022
Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. Opracowana w ramach…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Raport NIK dotyczący zakupów aparatury medycznej Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Rafał Świerzbiński

Legal Flash, 14 czerwca 2022
NIK opublikowała raport z kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Obecny okres na rynku gospodarczym nasuwa coraz więcej negatywnych zjawisk, które utrudniają realizację umów. Konflikt zbrojny na Ukrainie, wciąż obecne w przestrzeni skutki finansowe pandemii COVID-19 oraz szalejąca inflacja powodują nie tylko utrudnienia…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Organy publiczne dostrzegają potrzebę waloryzacji wynagrodzeń wykonawców Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 02 czerwca 2022
Praktycznie od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, branża budowlana wskazuje na liczne problemy związane z realizacją kontraktów na roboty budowlane. Nagły odpływ pracowników zagranicznych, którzy mieli znaczący wpływ na postęp prac oraz ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych, powodują pilną konieczność podwyższenia ustalonych wcześniej poziomów wynagrodzeń umownych.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 3 6 7