Zamówienia publiczne

Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 24 czerwca 2022
Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. Opracowana w ramach…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Raport NIK dotyczący zakupów aparatury medycznej Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Rafał Świerzbiński

Legal Flash, 14 czerwca 2022
NIK opublikowała raport z kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Obecny okres na rynku gospodarczym nasuwa coraz więcej negatywnych zjawisk, które utrudniają realizację umów. Konflikt zbrojny na Ukrainie, wciąż obecne w przestrzeni skutki finansowe pandemii COVID-19 oraz szalejąca inflacja powodują nie tylko utrudnienia…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Organy publiczne dostrzegają potrzebę waloryzacji wynagrodzeń wykonawców Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 02 czerwca 2022
Praktycznie od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, branża budowlana wskazuje na liczne problemy związane z realizacją kontraktów na roboty budowlane. Nagły odpływ pracowników zagranicznych, którzy mieli znaczący wpływ na postęp prac oraz ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych, powodują pilną konieczność podwyższenia ustalonych wcześniej poziomów wynagrodzeń umownych.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Aktualizacja w sprawie wyroku TSUE dot. tajemnicy przedsiębiorstwa Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 31 maja 2022
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal rozpatruje wniosek złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą w trybie prejudycjalnym. Przypominając, we wniosku KIO przedstawiła siedem istotnych zagadnień, w przypadku których odpowiedzi, z pewnością będą przełomowe dla…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – sporo wątpliwości i niewiadomych, a projektu ustawy nadal nie ma Zamówienia publiczne Strzałka

Marta Trzewikowska

Legal Flash, 30 maja 2022
W jednym z marcowych wydań Legal Flash informowaliśmy Państwa o przekazaniu do konsultacji rynkowych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Warto przypomnieć, że wprowadzenie tego mechanizmu zostało ujęte w obowiązującej od początku 2022 r. Polityce zakupowej państwa jako priorytet rozwoju potencjału MŚP. Czy certyfikacja rzeczywiście przyczyni się do dalszego otwierania rynku PZP dla podmiotów z tego sektora i wzrostu konkurencyjności firm?
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 5 6