Zamówienia publiczne

Planowane zmiany w ustawie PZP – szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców! Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 23 września 2022
Sejm przyjął projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie m. in. istotnych zmian w aktualnej ustawie PZP dotyczących zakresu obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia umownego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Szansa na SPEC-waloryzację umów. Są rekomendacje Prokuratorii Generalnej Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 06 sierpnia 2022
Wysoka i wciąż rosnąca inflacja, braki dostaw i wojna w Ukrainie wywołują bardzo trudną i nadzwyczajną sytuację wykonawców realizujących umowy w reżimie zamówień publicznych. Dlatego pojawiło się oficjalne stanowisko Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie możliwości specjalnej waloryzacji.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązkowe e-Faktury jednak od 2024 roku! Zamówienia publiczne Strzałka

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 06 lipca 2022
Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy specustawa regulująca waloryzację wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych jest coraz bliżej? Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 28 czerwca 2022
Specustawa zakłada możliwość waloryzacji wynagrodzenia wszelkich kategorii zawieranych umów – robót budowlanych, dostaw oraz usług.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 24 czerwca 2022
Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. Opracowana w ramach…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Raport NIK dotyczący zakupów aparatury medycznej Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Rafał Świerzbiński

Legal Flash, 14 czerwca 2022
NIK opublikowała raport z kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 5 6