Ubezpieczenia

Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 05 kwietnia 2022
NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kara umowna bez kwoty maksymalnej i końcowego terminu jej naliczania jest dopuszczalna Ubezpieczenia Strzałka

Justyna Nerko

Legal Flash, 24 marca 2022
Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 9 grudnia 2021 r. (sygn. akt III CZP 16/21) rozstrzygnął problem limitowania kar umownych uznając, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nieświadomy konsument nie traci roszczenia o zwrot nienależnie pobranych opłat – uchwała Sądu Najwyższego Ubezpieczenia Strzałka
Legal Flash, 27 stycznia 2022
Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 13 stycznia 2022 r. (sygn. akt III CZP 61/22, wcześniej III CZP 56/21) uznał, że początek biegu terminu przedawnienia roszczenia konsumenta będącego ubezpieczonym lub…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Ocena stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 25 stycznia 2022
W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dalej: dyrektywa IDD), o którym pisaliśmy w artykule: EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD, Europejski Urząd Nadzoru…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 18 stycznia 2022
6 stycznia 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: EIOPA) opublikował raport podsumowujący stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dalej: dyrektywa IDD). W raporcie EIOPA przedstawiła zaobserwowane ogólne trendy,…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Zmiany w instytucji wyzysku Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 04 stycznia 2022
W dniu  29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 3 4 5