Ubezpieczenia

REGULACJE – A PO CO MI TO? | część 1 Ubezpieczenia Strzałka

Piotr Czublun

Tarcza Regulacyjna, 01 września 2022
Prowadzenie działalności na rynku regulowanym nie jest rzeczą łatwą. A już arcytrudne jest prowadzenie takiej działalności na rynku przeregulowanym, a wielu twierdzi (pewnie nie bez racji), że właśnie z takim rynkiem mamy do czynienia w przypadku dystrybucji ubezpieczeń. I nie ma chyba nic gorszego, niż udawanie, że ryzyko regulacyjne nie występuje. 
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 28 lipca 2022
W dniu 18 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) wydała Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich głównym celem jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Zakres zastosowania Rekomendacji U według przygotowywanej nowelizacji Ubezpieczenia Strzałka

Legal Flash, 05 lipca 2022
Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o zakresie stosowania projektu nowelizacji Rekomendacji U. 
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe Rekomendacje U #1 – Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance Ubezpieczenia Strzałka

Legal Flash, 01 lipca 2022
Ten Legal Flash traktuje o głównych założeniach projektu nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje U | Porównanie Ubezpieczenia Strzałka

Piotr Czublun

Legal Flash, 30 czerwca 2022
KNF – zdecydowanie skuteczniej od słońca – podkręca temperaturę. A zatem – Rekomendacje U. Zapraszamy, by zapoznać się z dokumentem.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 05 kwietnia 2022
NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 4 5