Prawo procesowe

Kolejny projekt znaczących zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego Prawo procesowe Strzałka

Małgorzata Lesiuk

Legal Flash, 21 listopada 2022
Projekt wprowadzający zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpłynął do Sejmu w dniu 27 września 2022 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu – ma on na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Ponadto ma za zadanie doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych i wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Ważne zmiany w kodeksie cywilnym – przedawnienie Prawo procesowe Strzałka

Marta Kolarz

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Przed nami bardzo istotne zmiany w Kodeksie cywilnym. W dniu 27 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: Nowelizacja). Wraz z wejściem w życie Nowelizacji, zostaną wprowadzone zmiany w Kodeksie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z 15 czerwca 2021 roku Prawo procesowe Strzałka

Karolina Bogumił-Łagowska

Marta Kolarz

Legal Flash, 29 czerwca 2021
Zgodnie z ustawą przede wszystkim zmieni się termin wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. Przesunięte zostaną również niektóre terminy w zakresie poszczególnych wymogów. W specjalnej infografice przedstawiamy cel przedmiotowej nowelizacji oraz jej najważniejsze zmiany. Zgodnie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka