Prawo pracy

Stan zagrożenia epidemicznego a praca zdalna Prawo pracy Strzałka

Legal Flash, 20 maja 2022
Zachęcamy do bieżącego monitorowania zmian w prawie oraz śledzenia naszych artykułów dotyczących pracy zdalnej.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu – poradnik Prawo pracy Strzałka

Legal Flash, 24 marca 2022
Pojawił się nowy projekt z dnia 8 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie możliwość kontroli przez Pracodawcę trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu (tzw. narkotyków).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Pracodawco i pracowniku – szykuje się rewolucja w kodeksie pracy Prawo pracy Strzałka

Legal Flash, 11 marca 2022
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planowany termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów został wskazany…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych Prawo pracy Strzałka

Legal Flash, 27 stycznia 2022
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Zmiany dotyczą zwłaszcza okresu zasiłkowego, ale także wysokości zasiłku chorobowego, obliczania podstawy wymiaru zasiłków, które są istotne zwłaszcza z punktu…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika Prawo pracy Strzałka

Karolina Bogumił-Łagowska

Legal Flash, 30 grudnia 2021
Od 1 grudnia 2021 r. został rozszerzony katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W kodeksie pracy zostały zmienione art. 281 § 2 oraz art. 282 § 3. Zmiana przepisów ma na celu sankcjonowanie pracodawców,…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
BHP i ocena ryzyka zawodowego w przypadku pracy zdalnej Prawo pracy Strzałka

Legal Flash, 06 października 2021
Pracodawca, pomimo tego, że pracownik będzie mógł pracować zdalnie, będzie odpowiadał w dalszym ciągu za warunki bezpieczeństwa i higieniczne warunki pracy. Ze względu na specyfikę pracy zdalnej projekt nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 16 lipca 2021…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 3