Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze

Projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 23 listopada 2022
Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Agencji Wywiadu. Zmiany mają na celu umożliwienie bezpośredniego stosowania unijnego rozporządzenia 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wnioski z lektury wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Chomikuj.pl Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 10 października 2022
Niedawno ukazało się uzasadnienie głośnego wyroku Sądu Najwyższego z maja tego roku w sprawie portalu Chomikuj.pl. Orzeczenie niewątpliwie porządkuje problematykę naruszenia praw autorskich przez hostingodawców. Pojawiły się nawet głosy, że Chomikuj będzie musiał usunąć wszystkie pliki, które znalazły się na nim bezprawnie.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – kompetencje Komisji Europejskiej Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 29 września 2022
W poprzednim tekście omówiliśmy krajowy szczebel organów stosujących DSA. W tym artykule, ostatnim już poświęconym DSA, skupimy się na kompetencjach Komisji Europejskiej – instytucji stosującej DSA na poziomie unijnym.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – kompetencje organu krajowego Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 22 września 2022
Na poziomie państw członkowskich organem właściwym do DSA ma być koordynator ds. usług cyfrowych. Państwa te same zdecydują czy będzie to organ już istniejący (w Polsce mógłby być to np. Urząd Komunikacji Elektronicznej) o rozszerzonych kompetencjach bądź zupełnie nowy podmiot. Może być też tak, że wiele organów krajowych będzie realizowało zadania z zakresu DSA, a koordynator będzie nadzorował ich współpracę. To z koordynatorem będą się kontaktować ws. rozporządzenia organy unijne oraz innych krajów członkowskich. Ma on być niezależny i prowadzić postępowania z zakresu DSA w sposób bezstronny i sprawiedliwy. Koordynatorowi mają podlegać podmioty, które mają w danym kraju siedzibę lub – w przypadku podmiotów spoza UE – przedstawicielstwo.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. II | Artykuł nr 7 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 26 sierpnia 2022
Dużym zagrożeniem dla nowoczesnych społeczeństw informacyjnych jest zamknięcie internautów w „bańkach informacyjnych” związanych z ich zainteresowaniami i światopoglądem. Serwisy internetowe wzmacniają ten proces przez sposób, wg którego szeregują i prezentują treści (system rekomendacji). Dlatego DSA przewiduje obowiązek informowania użytkowników w warunkach korzystania z usług o kryteriach, według których ustalana jest kolejność treści w serwisie.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. I | Artykuł nr 6 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 22 sierpnia 2022
Niedawno przyjęty Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyszczególnia kategorię Bardzo Dużych Platform Internetowych, które różnią się od zwykłych platform zasięgiem – mają one średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE. Wywierają one przez to znaczny wpływ na bezpieczeństwo i handel w Internecie oraz kształtowanie opinii publicznej. W związku z tym Rozporządzenie nakłada na te podmioty szereg obowiązków. Koordynator ds. usług cyfrowych w danym kraju regularnie weryfikuje liczbę użytkowników platform internetowych w obszarze jego właściwości. Ustalenie, że dany podmiot jest „Bardzo Dużą Platformą”, wiąże się z wpisaniem przez Komisję do publicznego wykazu takich platform i podleganiem specyficznym obowiązkom. Taki status z pewnością zostanie przypisany gigantom cyfrowym pokroju Meta (Facebooka), Twittera czy Booking.com.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 3