Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze

DSA – kompetencje Komisji Europejskiej Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 29 września 2022
W poprzednim tekście omówiliśmy krajowy szczebel organów stosujących DSA. W tym artykule, ostatnim już poświęconym DSA, skupimy się na kompetencjach Komisji Europejskiej – instytucji stosującej DSA na poziomie unijnym.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – kompetencje organu krajowego Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 22 września 2022
Na poziomie państw członkowskich organem właściwym do DSA ma być koordynator ds. usług cyfrowych. Państwa te same zdecydują czy będzie to organ już istniejący (w Polsce mógłby być to np. Urząd Komunikacji Elektronicznej) o rozszerzonych kompetencjach bądź zupełnie nowy podmiot. Może być też tak, że wiele organów krajowych będzie realizowało zadania z zakresu DSA, a koordynator będzie nadzorował ich współpracę. To z koordynatorem będą się kontaktować ws. rozporządzenia organy unijne oraz innych krajów członkowskich. Ma on być niezależny i prowadzić postępowania z zakresu DSA w sposób bezstronny i sprawiedliwy. Koordynatorowi mają podlegać podmioty, które mają w danym kraju siedzibę lub – w przypadku podmiotów spoza UE – przedstawicielstwo.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. II | Artykuł nr 7 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 26 sierpnia 2022
Dużym zagrożeniem dla nowoczesnych społeczeństw informacyjnych jest zamknięcie internautów w „bańkach informacyjnych” związanych z ich zainteresowaniami i światopoglądem. Serwisy internetowe wzmacniają ten proces przez sposób, wg którego szeregują i prezentują treści (system rekomendacji). Dlatego DSA przewiduje obowiązek informowania użytkowników w warunkach korzystania z usług o kryteriach, według których ustalana jest kolejność treści w serwisie.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. I | Artykuł nr 6 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 22 sierpnia 2022
Niedawno przyjęty Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyszczególnia kategorię Bardzo Dużych Platform Internetowych, które różnią się od zwykłych platform zasięgiem – mają one średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE. Wywierają one przez to znaczny wpływ na bezpieczeństwo i handel w Internecie oraz kształtowanie opinii publicznej. W związku z tym Rozporządzenie nakłada na te podmioty szereg obowiązków. Koordynator ds. usług cyfrowych w danym kraju regularnie weryfikuje liczbę użytkowników platform internetowych w obszarze jego właściwości. Ustalenie, że dany podmiot jest „Bardzo Dużą Platformą”, wiąże się z wpisaniem przez Komisję do publicznego wykazu takich platform i podleganiem specyficznym obowiązkom. Taki status z pewnością zostanie przypisany gigantom cyfrowym pokroju Meta (Facebooka), Twittera czy Booking.com.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Przełomowy wyrok w sprawie przechowywania danych kandydata do pracy Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 22 sierpnia 2022
W dniu 4 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie wydał wyrok o sygn. II SA/Wa 542/22. Przywołany wyrok uchylił nałożoną przez Prezesa UODO karę upomnienia na pracodawcę, który nie usunął danych kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji. Sąd jednocześnie zajął ważny głos w toczącej się od dawna dyskusji.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – obowiązki platform internetowych, cz. II | Artykuł nr 5 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 10 sierpnia 2022
Oprócz, wymienionych w poprzednim artykule, obowiązków związanych z procedurą notice & action i systemem rozpatrywania wewnętrznych skarg, DSA nakłada na platformy internetowe dodatkowe obowiązki związane z moderowaniem umieszczanych na nich treści oraz zapewnieniem przejrzystego handlu internetowego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2 3