Ochrona danych osobowych

Cofnięcie zgody na umieszczenie danych w spisie abonentów w świetle wyroku TSUE Ochrona danych osobowych Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 02 listopada 2022
27 października TSUE wydał istotny wyrok dotyczący obowiązków administratora danych osobowych w przypadku cofnięcia przez abonenta zgody na umieszczenie jego danych w publicznie dostępnym spisie abonentów.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekordowa kara PUODO dla administratora Ochrona danych osobowych Strzałka

Legal Flash, 09 marca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o rekordowej karze, którą nałożył PUODO na administratora za naruszenie ochrony danych osobowych. 19 stycznia br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wydał decyzję w…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Niedopuszczalność łączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta Ochrona danych osobowych Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 25 maja 2021
Łączenie w jednym oświadczeniu składanych przez klientów różnych zgód, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na prowadzenie określonych działań marketingowych, np. przy użyciu telefonu, jest wciąż dość powszechnym zjawiskiem na…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka