Instytucje finansowe

Europejskie Urzędy Nadzoru wzywają do ulepszenia opisów produktów PRIIP Instytucje finansowe Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 14 czerwca 2022
Europejskie Urzędy Nadzoru, dalej: ESA, zidentyfikowały szereg złych praktyk w sposobie, w jaki twórcy PRIIP tworzą KIDy.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Projekt nowej ustawy regulującej tzw. SPAM Instytucje finansowe Strzałka

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o projekcie nowej ustawy regulującej tzw. SPAM. Na zaawansowanym etapie znajdują się prace nad najnowszą wersją nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (projekt z dnia 5 maja 2022 r.).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy dzięki projektowi ustawy zwiększy się liczba sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach? Instytucje finansowe Strzałka

Marta Kolarz

Legal Flash, 11 października 2021
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej zdecydowanie rozszerzy zakres ochrony sygnalistów. Pracownicy zgłaszający różnego rodzaju naruszenia mogą nie martwić się o ewentualne zwolnienia z tej przyczyny. Co istotne, projekt ustawy przewiduje szeroką…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
e-faktury będą miały szerszy zasięg! Instytucje finansowe Strzałka

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 11 października 2021
Postępująca elektronizacja wpływa niemal na każdy element naszego życia. Zmiany dotyczą również systemu podatkowego i obrotu fakturami. Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, sposób wystawiania i przekazywania faktur zmienia się również w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do zapoznania się…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Procedura odwrócona Instytucje finansowe Strzałka

Piotr Trębicki

Przetargi Publiczne, 09 września 2021
Istota procedury odwróconej sprowadza się do odwrócenia procesu analizy oferty: badanie i ocena ofert dokonywane są przed weryfikacją, czy oferty zostały złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu. Szersze otwarcie drzwi dla…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego Instytucje finansowe Strzałka

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 25 sierpnia 2021
15 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Decyzja została podjęta jednogłośnie i dotyczy…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
1 2