Publikacje

Nowa ustawa o wyrobach medycznych już opublikowana Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 17 maja 2022
W dniu 9 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.). Wchodzi ona w życie z dniem 26 maja 2022 r.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nadchodzi czas e-Faktur Zamówienia publiczne Strzałka

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 13 kwietnia 2022
Kwestię ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poruszaliśmy już kilkukrotnie. Informowaliśmy, czym są ustrukturyzowane faktury elektroniczne i w jaki sposób związane są z zamówieniami publicznymi.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Uwaga na oszustwa! – „na Urząd Patentowy” Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Marta Kolarz

Legal Flash, 08 kwietnia 2022
Przedsiębiorco! Dostałeś w ostatnim czasie pismo, którego nadawcą był Urząd Patentowy RP? Strzeż się! Bardzo prawdopodobne, że była to próba wyłudzenia pieniędzy. W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców sygnalizuje otrzymanie pism rzekomo z…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców Ubezpieczenia Strzałka

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 05 kwietnia 2022
NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy dzięki projektowi ustawy zwiększy się liczba sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach?

Marta Kolarz

Legal Flash, 11 października 2021
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej zdecydowanie rozszerzy zakres ochrony sygnalistów. Pracownicy zgłaszający różnego rodzaju naruszenia mogą nie martwić się o ewentualne zwolnienia z tej przyczyny. Co istotne, projekt ustawy przewiduje szeroką…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
e-faktury będą miały szerszy zasięg!

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 11 października 2021
Postępująca elektronizacja wpływa niemal na każdy element naszego życia. Zmiany dotyczą również systemu podatkowego i obrotu fakturami. Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, sposób wystawiania i przekazywania faktur zmienia się również w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do zapoznania się…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Procedura odwrócona

Piotr Trębicki

Przetargi Publiczne, 09 września 2021
Istota procedury odwróconej sprowadza się do odwrócenia procesu analizy oferty: badanie i ocena ofert dokonywane są przed weryfikacją, czy oferty zostały złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu. Szersze otwarcie drzwi dla…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 25 sierpnia 2021
15 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Decyzja została podjęta jednogłośnie i dotyczy…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi tylko dlatego, że pracuje zdalnie?

Karolina Bogumił-Łagowska

Legal Flash, 25 sierpnia 2021
Dobiegają niepokojące sygnały z dużych firm takich jak Google czy Facebook o cięciach wynagrodzeń dla pracowników pracujących zdalnie. Chodzi przede wszystkim o osoby, które z uwagi na pracę zdalną przeniosą się do mniejszych miejscowości, gdzie koszty utrzymania…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy wykonawca w trakcie procedury uzupełniania braków, może przedstawić zupełnie nową treść dokumentu podmiotowego?

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 20 lipca 2021
W jednym z najnowszych wyroków Krajowa Izba Odwoławcza pochyliła się nad aspektem dotyczącym dozwolonego zakresu uzupełnienia dokumentów podmiotowych. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie złożył takich dokumentów, są…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Rekordowa kara PUODO dla administratora

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 09 marca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o rekordowej karze, którą nałożył PUODO na administratora za naruszenie ochrony danych osobowych. 19 stycznia br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wydał decyzję w…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Niedopuszczalność łączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 25 maja 2021
Łączenie w jednym oświadczeniu składanych przez klientów różnych zgód, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na prowadzenie określonych działań marketingowych, np. przy użyciu telefonu, jest wciąż dość powszechnym zjawiskiem na…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Uwaga na oszustwa! – „na Urząd Patentowy”

Marta Kolarz

Legal Flash, 08 kwietnia 2022
Przedsiębiorco! Dostałeś w ostatnim czasie pismo, którego nadawcą był Urząd Patentowy RP? Strzeż się! Bardzo prawdopodobne, że była to próba wyłudzenia pieniędzy. W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców sygnalizuje otrzymanie pism rzekomo z…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Przełomowy wyrok dla działalności call center

Marta Wilińska

Legal Flash, 05 lutego 2019
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał przełomowy dla działalności telemarketingowej wyrok (sygn. akt IV Ca 1873/16), w którym podzielił interpretację Sądu Rejonowego w przedmiotowej sprawie i przesądził, że zgodnie z art. 172 ust….
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu – poradnik

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 24 marca 2022
Pojawił się nowy projekt z dnia 8 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie możliwość kontroli przez Pracodawcę trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu (tzw. narkotyków).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Pracodawco i pracowniku – szykuje się rewolucja w kodeksie pracy

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 11 marca 2022
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planowany termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów został wskazany…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 27 stycznia 2022
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Zmiany dotyczą zwłaszcza okresu zasiłkowego, ale także wysokości zasiłku chorobowego, obliczania podstawy wymiaru zasiłków, które są istotne zwłaszcza z punktu…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Karolina Bogumił-Łagowska

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 30 grudnia 2021
Od 1 grudnia 2021 r. został rozszerzony katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W kodeksie pracy zostały zmienione art. 281 § 2 oraz art. 282 § 3. Zmiana przepisów ma na celu sankcjonowanie pracodawców,…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
BHP i ocena ryzyka zawodowego w przypadku pracy zdalnej

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 06 października 2021
Pracodawca, pomimo tego, że pracownik będzie mógł pracować zdalnie, będzie odpowiadał w dalszym ciągu za warunki bezpieczeństwa i higieniczne warunki pracy. Ze względu na specyfikę pracy zdalnej projekt nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 16 lipca 2021…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wypadek przy pracy zdalnej

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 29 września 2021
Duże wątpliwości powoduje wypadek przy pracy w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Co w przypadku gdy pracownik wykonujący prace zdalną dozna wypadku? Jakie okoliczności będą uznane za wypadek przy pracy zdalnej oraz jakie czynności będzie musiał…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z 15 czerwca 2021 roku

Karolina Bogumił-Łagowska

Marta Kolarz

Legal Flash, 29 czerwca 2021
Zgodnie z ustawą przede wszystkim zmieni się termin wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. Przesunięte zostaną również niektóre terminy w zakresie poszczególnych wymogów. W specjalnej infografice przedstawiamy cel przedmiotowej nowelizacji oraz jej najważniejsze zmiany. Zgodnie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 05 kwietnia 2022
NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kara umowna bez kwoty maksymalnej i końcowego terminu jej naliczania jest dopuszczalna

Justyna Nerko

Legal Flash, 24 marca 2022
Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 9 grudnia 2021 r. (sygn. akt III CZP 16/21) rozstrzygnął problem limitowania kar umownych uznając, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nieświadomy konsument nie traci roszczenia o zwrot nienależnie pobranych opłat – uchwała Sądu Najwyższego
Legal Flash, 27 stycznia 2022
Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 13 stycznia 2022 r. (sygn. akt III CZP 61/22, wcześniej III CZP 56/21) uznał, że początek biegu terminu przedawnienia roszczenia konsumenta będącego ubezpieczonym lub…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Ocena stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 25 stycznia 2022
W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dalej: dyrektywa IDD), o którym pisaliśmy w artykule: EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD, Europejski Urząd Nadzoru…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 18 stycznia 2022
6 stycznia 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: EIOPA) opublikował raport podsumowujący stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dalej: dyrektywa IDD). W raporcie EIOPA przedstawiła zaobserwowane ogólne trendy,…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Zmiany w instytucji wyzysku

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 04 stycznia 2022
W dniu  29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już opublikowana

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 17 maja 2022
W dniu 9 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.). Wchodzi ona w życie z dniem 26 maja 2022 r.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nadchodzi czas e-Faktur

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 13 kwietnia 2022
Kwestię ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poruszaliśmy już kilkukrotnie. Informowaliśmy, czym są ustrukturyzowane faktury elektroniczne i w jaki sposób związane są z zamówieniami publicznymi.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
W szpitalu leczą, wyleczą i szpital

Paweł Kaczmarek

Piotr Trębicki

Rzeczpospolita, 05 kwietnia 2022
Do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Najnowsza opinia UZP dotycząca zmian w umowach zamówieniowych – czy będzie łatwiej?

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 31 marca 2022
Najnowsza opinia UZP dotyczy zmian w umowach zamówieniowych. Wpływ na obecną sytuację ma sytuacja m.in. sytuacja geopolityczna.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Certyfikacja wykonawców – nowe narzędzie ujednolicenia i profesjonalizacji rynku zamówień publicznych?

Marta Trzewikowska

Legal Flash, 24 marca 2022
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji publicznych Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Spodziewany ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 11 marca 2022
Co powinno stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego? – rozprawa w TSEU
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy