Publikacje

DSA – obowiązki platform internetowych, cz. II | Artykuł nr 5 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 10 sierpnia 2022
Oprócz, wymienionych w poprzednim artykule, obowiązków związanych z procedurą notice & action i systemem rozpatrywania wewnętrznych skarg, DSA nakłada na platformy internetowe dodatkowe obowiązki związane z moderowaniem umieszczanych na nich treści oraz zapewnieniem przejrzystego handlu internetowego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – obowiązki platform internetowych, cz. I | Artykuł nr 4 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 06 sierpnia 2022
Platformy internetowe w myśl DSA, to dostawcy usługi hostingu, którzy na żądanie odbiorcy usługi przechowują i rozpowszechniają publicznie informacje, chyba że jest to tylko ich działalność poboczna. Platformami są więc serwisy społecznościowe, sklepy internetowe czy platformy noclegowe.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Szansa na SPEC-waloryzację umów. Są rekomendacje Prokuratorii Generalnej Zamówienia publiczne Strzałka

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 06 sierpnia 2022
Wysoka i wciąż rosnąca inflacja, braki dostaw i wojna w Ukrainie wywołują bardzo trudną i nadzwyczajną sytuację wykonawców realizujących umowy w reżimie zamówień publicznych. Dlatego pojawiło się oficjalne stanowisko Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie możliwości specjalnej waloryzacji.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – procedura notice & action | Artykuł nr 3 – seria DSA Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 28 lipca 2022
Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA), wyróżnia kategorię dostawców usług hostingu i przewiduje dla nich obowiązki związane z procedurą zgłaszania oraz usuwania nielegalnych treści („notice & action”).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Europejskie Urzędy Nadzoru wzywają do ulepszenia opisów produktów PRIIP

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 14 czerwca 2022
Europejskie Urzędy Nadzoru, dalej: ESA, zidentyfikowały szereg złych praktyk w sposobie, w jaki twórcy PRIIP tworzą KIDy.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Projekt nowej ustawy regulującej tzw. SPAM

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o projekcie nowej ustawy regulującej tzw. SPAM. Na zaawansowanym etapie znajdują się prace nad najnowszą wersją nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (projekt z dnia 5 maja 2022 r.).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy dzięki projektowi ustawy zwiększy się liczba sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach?

Marta Kolarz

Legal Flash, 11 października 2021
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej zdecydowanie rozszerzy zakres ochrony sygnalistów. Pracownicy zgłaszający różnego rodzaju naruszenia mogą nie martwić się o ewentualne zwolnienia z tej przyczyny. Co istotne, projekt ustawy przewiduje szeroką…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
e-faktury będą miały szerszy zasięg!

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 11 października 2021
Postępująca elektronizacja wpływa niemal na każdy element naszego życia. Zmiany dotyczą również systemu podatkowego i obrotu fakturami. Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, sposób wystawiania i przekazywania faktur zmienia się również w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do zapoznania się…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Procedura odwrócona

Piotr Trębicki

Przetargi Publiczne, 09 września 2021
Istota procedury odwróconej sprowadza się do odwrócenia procesu analizy oferty: badanie i ocena ofert dokonywane są przed weryfikacją, czy oferty zostały złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu. Szersze otwarcie drzwi dla…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 25 sierpnia 2021
15 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Decyzja została podjęta jednogłośnie i dotyczy…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Rekordowa kara PUODO dla administratora

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 09 marca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o rekordowej karze, którą nałożył PUODO na administratora za naruszenie ochrony danych osobowych. 19 stycznia br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wydał decyzję w…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Niedopuszczalność łączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 25 maja 2021
Łączenie w jednym oświadczeniu składanych przez klientów różnych zgód, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na prowadzenie określonych działań marketingowych, np. przy użyciu telefonu, jest wciąż dość powszechnym zjawiskiem na…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
DSA – obowiązki platform internetowych, cz. II | Artykuł nr 5 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 10 sierpnia 2022
Oprócz, wymienionych w poprzednim artykule, obowiązków związanych z procedurą notice & action i systemem rozpatrywania wewnętrznych skarg, DSA nakłada na platformy internetowe dodatkowe obowiązki związane z moderowaniem umieszczanych na nich treści oraz zapewnieniem przejrzystego handlu internetowego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – obowiązki platform internetowych, cz. I | Artykuł nr 4 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 06 sierpnia 2022
Platformy internetowe w myśl DSA, to dostawcy usługi hostingu, którzy na żądanie odbiorcy usługi przechowują i rozpowszechniają publicznie informacje, chyba że jest to tylko ich działalność poboczna. Platformami są więc serwisy społecznościowe, sklepy internetowe czy platformy noclegowe.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – procedura notice & action | Artykuł nr 3 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 28 lipca 2022
Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA), wyróżnia kategorię dostawców usług hostingu i przewiduje dla nich obowiązki związane z procedurą zgłaszania oraz usuwania nielegalnych treści („notice & action”).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kogo i czego dotyczy akt o usługach cyfrowych (DSA)? | Artykuł nr 1 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 24 lipca 2022
DSA, czyli Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) to część unijnej polityki jednolitego rynku cyfrowego (Digital Single Market). DSA określa i ujednolica obowiązki dostawców usług pośrednich w celu zapewnienia bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego oraz właściwego funkcjonowania rynku usług internetowych.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki dostawców usług pośrednich w DSA | Artykuł nr 2 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 21 lipca 2022
Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyróżnia kilka kategorii dostawców usług pośrednich.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
WSA uchyla karę za naruszenie RODO

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 27 czerwca 2022
WSA uchylił karę prawie 160 tys. zł nałożoną na Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. za naruszenie ochrony danych osobowych.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Nowa stawka diety za podróż służbową

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 28 lipca 2022
Dnia 28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Dyrektywa work-life balance – najważniejsze zmiany!

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 07 lipca 2022
W bieżącym roku i latach następnych (mając na uwadze tempo prac legislacyjnych) zapowiadają się istotne zmiany w Kodeksie pracy.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wypalenie zawodowe – objawy, przyczyny i zmiany w prawie dotyczące możliwości otrzymania zwolnienia lekarskiego z uwagi na wypalenie zawodowe

Karolina Bogumił-Łagowska

kwartalnik Prawo Pracy, 17 czerwca 2022
Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem znanym od lat. Jaki jednak wpływ ma pandemia koronawirusa na pogłębienie tego problemu?
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmiany w PPK

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 09 czerwca 2022
Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zostały zmienione ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. .
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Stan zagrożenia epidemicznego a praca zdalna

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 20 maja 2022
Zachęcamy do bieżącego monitorowania zmian w prawie oraz śledzenia naszych artykułów dotyczących pracy zdalnej.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu – poradnik

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 24 marca 2022
Pojawił się nowy projekt z dnia 8 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie możliwość kontroli przez Pracodawcę trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu (tzw. narkotyków).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Ważne zmiany w kodeksie cywilnym – przedawnienie

Marta Kolarz

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Przed nami bardzo istotne zmiany w Kodeksie cywilnym. W dniu 27 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: Nowelizacja). Wraz z wejściem w życie Nowelizacji, zostaną wprowadzone zmiany w Kodeksie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z 15 czerwca 2021 roku

Karolina Bogumił-Łagowska

Marta Kolarz

Legal Flash, 29 czerwca 2021
Zgodnie z ustawą przede wszystkim zmieni się termin wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. Przesunięte zostaną również niektóre terminy w zakresie poszczególnych wymogów. W specjalnej infografice przedstawiamy cel przedmiotowej nowelizacji oraz jej najważniejsze zmiany. Zgodnie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 28 lipca 2022
W dniu 18 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) wydała Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich głównym celem jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Zakres zastosowania Rekomendacji U według przygotowywanej nowelizacji

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 05 lipca 2022
Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o zakresie stosowania projektu nowelizacji Rekomendacji U. 
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe Rekomendacje U #1 – Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Agata Kwaśniewska

Legal Flash, 01 lipca 2022
Ten Legal Flash traktuje o głównych założeniach projektu nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje U | Porównanie

Piotr Czublun

Legal Flash, 30 czerwca 2022
KNF – zdecydowanie skuteczniej od słońca – podkręca temperaturę. A zatem – Rekomendacje U. Zapraszamy, by zapoznać się z dokumentem.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 05 kwietnia 2022
NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kara umowna bez kwoty maksymalnej i końcowego terminu jej naliczania jest dopuszczalna

Justyna Nerko

Legal Flash, 24 marca 2022
Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 9 grudnia 2021 r. (sygn. akt III CZP 16/21) rozstrzygnął problem limitowania kar umownych uznając, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Szansa na SPEC-waloryzację umów. Są rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 06 sierpnia 2022
Wysoka i wciąż rosnąca inflacja, braki dostaw i wojna w Ukrainie wywołują bardzo trudną i nadzwyczajną sytuację wykonawców realizujących umowy w reżimie zamówień publicznych. Dlatego pojawiło się oficjalne stanowisko Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie możliwości specjalnej waloryzacji.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązkowe e-Faktury jednak od 2024 roku!

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 06 lipca 2022
Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy specustawa regulująca waloryzację wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych jest coraz bliżej?

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 28 czerwca 2022
Specustawa zakłada możliwość waloryzacji wynagrodzenia wszelkich kategorii zawieranych umów – robót budowlanych, dostaw oraz usług.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 24 czerwca 2022
Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. Opracowana w ramach…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Raport NIK dotyczący zakupów aparatury medycznej

Piotr Trębicki

Rafał Świerzbiński

Legal Flash, 14 czerwca 2022
NIK opublikowała raport z kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Obecny okres na rynku gospodarczym nasuwa coraz więcej negatywnych zjawisk, które utrudniają realizację umów. Konflikt zbrojny na Ukrainie, wciąż obecne w przestrzeni skutki finansowe pandemii COVID-19 oraz szalejąca inflacja powodują nie tylko utrudnienia…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy