Publikacje

DSA – kompetencje Komisji Europejskiej Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 29 września 2022
W poprzednim tekście omówiliśmy krajowy szczebel organów stosujących DSA. W tym artykule, ostatnim już poświęconym DSA, skupimy się na kompetencjach Komisji Europejskiej – instytucji stosującej DSA na poziomie unijnym.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Planowane zmiany w ustawie PZP – szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców! Zamówienia publiczne Strzałka

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 23 września 2022
Sejm przyjął projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie m. in. istotnych zmian w aktualnej ustawie PZP dotyczących zakresu obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia umownego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – kompetencje organu krajowego Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 22 września 2022
Na poziomie państw członkowskich organem właściwym do DSA ma być koordynator ds. usług cyfrowych. Państwa te same zdecydują czy będzie to organ już istniejący (w Polsce mógłby być to np. Urząd Komunikacji Elektronicznej) o rozszerzonych kompetencjach bądź zupełnie nowy podmiot. Może być też tak, że wiele organów krajowych będzie realizowało zadania z zakresu DSA, a koordynator będzie nadzorował ich współpracę. To z koordynatorem będą się kontaktować ws. rozporządzenia organy unijne oraz innych krajów członkowskich. Ma on być niezależny i prowadzić postępowania z zakresu DSA w sposób bezstronny i sprawiedliwy. Koordynatorowi mają podlegać podmioty, które mają w danym kraju siedzibę lub – w przypadku podmiotów spoza UE – przedstawicielstwo.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
REGULACJE – A PO CO MI TO? | część 1 Ubezpieczenia Strzałka

Piotr Czublun

Tarcza Regulacyjna, 01 września 2022
Prowadzenie działalności na rynku regulowanym nie jest rzeczą łatwą. A już arcytrudne jest prowadzenie takiej działalności na rynku przeregulowanym, a wielu twierdzi (pewnie nie bez racji), że właśnie z takim rynkiem mamy do czynienia w przypadku dystrybucji ubezpieczeń. I nie ma chyba nic gorszego, niż udawanie, że ryzyko regulacyjne nie występuje. 
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Europejskie Urzędy Nadzoru wzywają do ulepszenia opisów produktów PRIIP

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 14 czerwca 2022
Europejskie Urzędy Nadzoru, dalej: ESA, zidentyfikowały szereg złych praktyk w sposobie, w jaki twórcy PRIIP tworzą KIDy.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Projekt nowej ustawy regulującej tzw. SPAM

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o projekcie nowej ustawy regulującej tzw. SPAM. Na zaawansowanym etapie znajdują się prace nad najnowszą wersją nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (projekt z dnia 5 maja 2022 r.).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy dzięki projektowi ustawy zwiększy się liczba sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach?

Marta Kolarz

Legal Flash, 11 października 2021
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej zdecydowanie rozszerzy zakres ochrony sygnalistów. Pracownicy zgłaszający różnego rodzaju naruszenia mogą nie martwić się o ewentualne zwolnienia z tej przyczyny. Co istotne, projekt ustawy przewiduje szeroką…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
e-faktury będą miały szerszy zasięg!

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 11 października 2021
Postępująca elektronizacja wpływa niemal na każdy element naszego życia. Zmiany dotyczą również systemu podatkowego i obrotu fakturami. Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, sposób wystawiania i przekazywania faktur zmienia się również w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do zapoznania się…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Procedura odwrócona

Piotr Trębicki

Przetargi Publiczne, 09 września 2021
Istota procedury odwróconej sprowadza się do odwrócenia procesu analizy oferty: badanie i ocena ofert dokonywane są przed weryfikacją, czy oferty zostały złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu. Szersze otwarcie drzwi dla…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego

Legal Flash, 25 sierpnia 2021
15 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Decyzja została podjęta jednogłośnie i dotyczy…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Rekordowa kara PUODO dla administratora

Legal Flash, 09 marca 2022
Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o rekordowej karze, którą nałożył PUODO na administratora za naruszenie ochrony danych osobowych. 19 stycznia br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wydał decyzję w…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Niedopuszczalność łączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 25 maja 2021
Łączenie w jednym oświadczeniu składanych przez klientów różnych zgód, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na prowadzenie określonych działań marketingowych, np. przy użyciu telefonu, jest wciąż dość powszechnym zjawiskiem na…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
DSA – kompetencje Komisji Europejskiej

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 29 września 2022
W poprzednim tekście omówiliśmy krajowy szczebel organów stosujących DSA. W tym artykule, ostatnim już poświęconym DSA, skupimy się na kompetencjach Komisji Europejskiej – instytucji stosującej DSA na poziomie unijnym.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – kompetencje organu krajowego

Wojciech Kołodziej

chmuraprawna.pl, 22 września 2022
Na poziomie państw członkowskich organem właściwym do DSA ma być koordynator ds. usług cyfrowych. Państwa te same zdecydują czy będzie to organ już istniejący (w Polsce mógłby być to np. Urząd Komunikacji Elektronicznej) o rozszerzonych kompetencjach bądź zupełnie nowy podmiot. Może być też tak, że wiele organów krajowych będzie realizowało zadania z zakresu DSA, a koordynator będzie nadzorował ich współpracę. To z koordynatorem będą się kontaktować ws. rozporządzenia organy unijne oraz innych krajów członkowskich. Ma on być niezależny i prowadzić postępowania z zakresu DSA w sposób bezstronny i sprawiedliwy. Koordynatorowi mają podlegać podmioty, które mają w danym kraju siedzibę lub – w przypadku podmiotów spoza UE – przedstawicielstwo.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. II | Artykuł nr 7 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 26 sierpnia 2022
Dużym zagrożeniem dla nowoczesnych społeczeństw informacyjnych jest zamknięcie internautów w „bańkach informacyjnych” związanych z ich zainteresowaniami i światopoglądem. Serwisy internetowe wzmacniają ten proces przez sposób, wg którego szeregują i prezentują treści (system rekomendacji). Dlatego DSA przewiduje obowiązek informowania użytkowników w warunkach korzystania z usług o kryteriach, według których ustalana jest kolejność treści w serwisie.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. I | Artykuł nr 6 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 22 sierpnia 2022
Niedawno przyjęty Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyszczególnia kategorię Bardzo Dużych Platform Internetowych, które różnią się od zwykłych platform zasięgiem – mają one średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE. Wywierają one przez to znaczny wpływ na bezpieczeństwo i handel w Internecie oraz kształtowanie opinii publicznej. W związku z tym Rozporządzenie nakłada na te podmioty szereg obowiązków. Koordynator ds. usług cyfrowych w danym kraju regularnie weryfikuje liczbę użytkowników platform internetowych w obszarze jego właściwości. Ustalenie, że dany podmiot jest „Bardzo Dużą Platformą”, wiąże się z wpisaniem przez Komisję do publicznego wykazu takich platform i podleganiem specyficznym obowiązkom. Taki status z pewnością zostanie przypisany gigantom cyfrowym pokroju Meta (Facebooka), Twittera czy Booking.com.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Przełomowy wyrok w sprawie przechowywania danych kandydata do pracy

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 22 sierpnia 2022
W dniu 4 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie wydał wyrok o sygn. II SA/Wa 542/22. Przywołany wyrok uchylił nałożoną przez Prezesa UODO karę upomnienia na pracodawcę, który nie usunął danych kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji. Sąd jednocześnie zajął ważny głos w toczącej się od dawna dyskusji.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
DSA – obowiązki platform internetowych, cz. II | Artykuł nr 5 – seria DSA

Wojciech Kołodziej

Legal Flash, 10 sierpnia 2022
Oprócz, wymienionych w poprzednim artykule, obowiązków związanych z procedurą notice & action i systemem rozpatrywania wewnętrznych skarg, DSA nakłada na platformy internetowe dodatkowe obowiązki związane z moderowaniem umieszczanych na nich treści oraz zapewnieniem przejrzystego handlu internetowego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Nowa stawka diety za podróż służbową

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 28 lipca 2022
Dnia 28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Dyrektywa work-life balance – najważniejsze zmiany!

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 07 lipca 2022
W bieżącym roku i latach następnych (mając na uwadze tempo prac legislacyjnych) zapowiadają się istotne zmiany w Kodeksie pracy.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wypalenie zawodowe – objawy, przyczyny i zmiany w prawie dotyczące możliwości otrzymania zwolnienia lekarskiego z uwagi na wypalenie zawodowe

Karolina Bogumił-Łagowska

kwartalnik Prawo Pracy, 17 czerwca 2022
Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem znanym od lat. Jaki jednak wpływ ma pandemia koronawirusa na pogłębienie tego problemu?
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmiany w PPK

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 09 czerwca 2022
Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zostały zmienione ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. .
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Stan zagrożenia epidemicznego a praca zdalna

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 20 maja 2022
Zachęcamy do bieżącego monitorowania zmian w prawie oraz śledzenia naszych artykułów dotyczących pracy zdalnej.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu – poradnik

Natalia Żyżylewska

Legal Flash, 24 marca 2022
Pojawił się nowy projekt z dnia 8 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie możliwość kontroli przez Pracodawcę trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu (tzw. narkotyków).
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Ważne zmiany w kodeksie cywilnym – przedawnienie

Marta Kolarz

Legal Flash, 07 czerwca 2022
Przed nami bardzo istotne zmiany w Kodeksie cywilnym. W dniu 27 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: Nowelizacja). Wraz z wejściem w życie Nowelizacji, zostaną wprowadzone zmiany w Kodeksie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z 15 czerwca 2021 roku

Karolina Bogumił-Łagowska

Marta Kolarz

Legal Flash, 29 czerwca 2021
Zgodnie z ustawą przede wszystkim zmieni się termin wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. Przesunięte zostaną również niektóre terminy w zakresie poszczególnych wymogów. W specjalnej infografice przedstawiamy cel przedmiotowej nowelizacji oraz jej najważniejsze zmiany. Zgodnie…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
REGULACJE – A PO CO MI TO? | część 1

Piotr Czublun

Tarcza Regulacyjna, 01 września 2022
Prowadzenie działalności na rynku regulowanym nie jest rzeczą łatwą. A już arcytrudne jest prowadzenie takiej działalności na rynku przeregulowanym, a wielu twierdzi (pewnie nie bez racji), że właśnie z takim rynkiem mamy do czynienia w przypadku dystrybucji ubezpieczeń. I nie ma chyba nic gorszego, niż udawanie, że ryzyko regulacyjne nie występuje. 
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 28 lipca 2022
W dniu 18 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) wydała Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich głównym celem jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Zakres zastosowania Rekomendacji U według przygotowywanej nowelizacji

Legal Flash, 05 lipca 2022
Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o zakresie stosowania projektu nowelizacji Rekomendacji U. 
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Nowe Rekomendacje U #1 – Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Legal Flash, 01 lipca 2022
Ten Legal Flash traktuje o głównych założeniach projektu nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje U | Porównanie

Piotr Czublun

Legal Flash, 30 czerwca 2022
KNF – zdecydowanie skuteczniej od słońca – podkręca temperaturę. A zatem – Rekomendacje U. Zapraszamy, by zapoznać się z dokumentem.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców

Magdalena Mirgos

Legal Flash, 05 kwietnia 2022
NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy
Planowane zmiany w ustawie PZP – szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców!

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 23 września 2022
Sejm przyjął projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie m. in. istotnych zmian w aktualnej ustawie PZP dotyczących zakresu obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia umownego.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Szansa na SPEC-waloryzację umów. Są rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Piotr Trębicki

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 06 sierpnia 2022
Wysoka i wciąż rosnąca inflacja, braki dostaw i wojna w Ukrainie wywołują bardzo trudną i nadzwyczajną sytuację wykonawców realizujących umowy w reżimie zamówień publicznych. Dlatego pojawiło się oficjalne stanowisko Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie możliwości specjalnej waloryzacji.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Obowiązkowe e-Faktury jednak od 2024 roku!

Łukasz Krawczyk

Legal Flash, 06 lipca 2022
Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Czy specustawa regulująca waloryzację wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych jest coraz bliżej?

Joanna Hołowińska

Katarzyna Wasilewska

Legal Flash, 28 czerwca 2022
Specustawa zakłada możliwość waloryzacji wynagrodzenia wszelkich kategorii zawieranych umów – robót budowlanych, dostaw oraz usług.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne

Joanna Hołowińska

Paweł Kaczmarek

Legal Flash, 24 czerwca 2022
Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. Opracowana w ramach…
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Raport NIK dotyczący zakupów aparatury medycznej

Piotr Trębicki

Rafał Świerzbiński

Legal Flash, 14 czerwca 2022
NIK opublikowała raport z kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.
Przeczytaj cały artykuł Strzałka
Wszystkie wpisy