MENU

‹ Zespół

Katarzyna Wasilewska

 • aplikant adwokacki


+ 48 22 826 08 58
wizytówka Outlook

Wykształcenie:

 • od 2019 -  aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
 • 2013 - 2018 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek: Prawo
 • 2006 - 2008 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: Socjologia (mgr)
 • 2003 – 2006 - Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie, kierunek: Socjologia (lic.)

Specjalizacja:

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo budowlane oraz warunki kontraktowe FIDIC

Doświadczenie:

 • kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie środków odwoławczych w zakresie zamówień publicznych – odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpienia do odwołania;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych i gospodarczych;

Języki obce:

 • angielski
 • hiszpański
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: