MENU

‹ Zespół

Julita Nowak

 • radca prawny

   

 


+48 22 826 08 58
wizytówka Outlook

Wykształcenie

 • 2013–2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2007–2012 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2005–2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: europeistyka

Specjalizacja

 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo procesowe
 • prawo pracy
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo umów

Doświadczenie

 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa pracy
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej firm krajowych i zagranicznych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie handlowych

Języki

 • angielski
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: