MENU

‹ Publikacje

Prawo pracy
Koronawirus a Prawo pracy
| 03.2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy. Podstawowym celem pracodawców i pracowników winna być sprawna organizacja pracy, aby zminimalizować straty ekonomiczne, które z pewnością dotkną wszystkich. Podejmowane czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, powinny być celowe lecz nienadmierne. Jak zatem organizować pracę w tym szczególnym czasie?

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

 • Powrót pracownika z obszaru wzmożonego występowania koronawirusa - co może zrobić pracodawca?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik nie przebywał poza granicami kraju, lecz wykazuje objawy choroby?
 • Czy pracodawca odpowiada za skutki związane z dopuszczeniem do pracy pracownika zakażonego koronawirusem?
 • Co oznacza poddanie pracowników wracających z zagranicy kwarantannie? Jak traktować nieobecność w pracy z powodu kwarantanny?
 • Jakie działania może podjąć pracodawca w celu minimalizacji zachorowań wśród pracowników?
 • Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu w czasie zagrożenia epidemicznego?
 • Jak postąpić ma pracodawca w przypadku braku możliwość pracy zdalnej i konieczności zamknięcia zakładu pracy albo jego części?
 • Jakie uprawnienia związane z rodzicielstwem mają pracownicy?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zleceniobiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie zakładu pracy?
 • Czy pracownik może odmówić podróży służbowej w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego?
 • Jak postąpić w przypadku konieczności skierowania na badania kontrolne ? Co ze szkoleniem BHP?

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją!

 

 

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wdrażanie rozporządzeń
01.2016 | Piotr Czublun
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zdalnie czyli legalnie - PRACA ZDALNA - REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!
05.2021 | Karolina Bogumił-Łagowska,Marta Kolarz
Ochrona danych a praca zdalna
05.2021 | Marta Kolarz
Zdalnie czyli legalnie - Kontrola pracy zdalnej
05.2021 | Natalia Żyżylewska
Zamówienia publiczne
Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych opublikowane!
12.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Równoważny przedmiot zamówienia
12.2020 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Zamówienie z wolnej ręki w nowym PZP
12.2020 | Joanna Hołowińska,Łukasz Krawczyk
Nowelizacja nowej ustawy PZP podpisana przez Prezydenta
12.2020 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Nowa ustawa PZP - termin związania ofertą
10.2020 | Łukasz Krawczyk
Nowe rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy PZP
09.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Nowelizacja nowej ustawy PZP!
07.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Przetargi po nowemu - czy warto się spieszyć?
02.2019 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Nadchodzi nowa ustawa PZP!
01.2019 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: