MENU

‹ Publikacje

Zamówienia publiczne
Koniec kar umownych z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia
Legal Flash | 11.2019

Kary umowne z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia są niedopuszczalne. Zgodnie z ostatnią uchwałą Sądu Najwyższego to już pewne.

Przypomnijmy, że na gruncie art. 483 § 1 k.c. dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie kary umownej jedynie na wypadek naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Norma zawarta we wspomnianym artykule wydaje się jednoznaczna, skąd więc pomysł, że może być inaczej? Jak to często bywa, sprawę skomplikowała praktyka.

Kontrahenci zaczęli bowiem wprowadzać do umów, w których świadczenie jednej ze stron było pieniężne, bo polegało np. na zapłacie wynagrodzenia, dodatkową karę
za nieterminowe płatności, wymagalną, po odstąpieniu od umowy z powodu opóźnienia w płatnościach.

Spowodowało to rozbieżności w orzecznictwie, które miejmy nadzieję ostatecznie zakończył SN, wskazując w uzasadnieniu do omawianej uchwały, że art. 483 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący i kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia po prostu nie wiąże.

Należy spodziewać się, że treść uchwały będzie wykładana rozszerzająco i znajdzie zastosowanie do wszelkich innych umów, w których zastrzeżona kara była związana
z zobowiązaniem pieniężnym. Jak wiadomo prawo nie znosi próżni,  dalsze spory będą więc toczone wokół definicji zobowiązania pieniężnego.

Tekst uchwały dostępy na stronie internetowej SN pod adresem: https://bit.ly/2rsVRMk

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wdrażanie rozporządzeń
01.2016 | Piotr Czublun
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zdalnie czyli legalnie - PRACA ZDALNA - REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!
05.2021 | Karolina Bogumił-Łagowska,Marta Kolarz
Ochrona danych a praca zdalna
05.2021 | Marta Kolarz
Zdalnie czyli legalnie - Kontrola pracy zdalnej
05.2021 | Natalia Żyżylewska
Zamówienia publiczne
Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych opublikowane!
12.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Równoważny przedmiot zamówienia
12.2020 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Zamówienie z wolnej ręki w nowym PZP
12.2020 | Joanna Hołowińska,Łukasz Krawczyk
Nowelizacja nowej ustawy PZP podpisana przez Prezydenta
12.2020 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Nowa ustawa PZP - termin związania ofertą
10.2020 | Łukasz Krawczyk
Nowe rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy PZP
09.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Nowelizacja nowej ustawy PZP!
07.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: