MENU

‹ Aktualności

Legal Flash CZTR: Rząd ekspresowo wzmacnia UOKiK
16.04.2015

Zgodnie z zapowiedzią Ewy Kopacz rząd ma się również zająć projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który powstał w reakcji na problemy wywołane sprzedażą tzw. polisolokat.

Jakich uprawnień chcą urzędnicy UOKIK?

  • Wydawanie natychmiastowych decyzji tymczasowych, np. blokowanie emisji reklamy, która może wprowadzać w błąd.
  • Możliwość przeszukiwania firm (po uzyskaniu zgody sądu).
  • Dokonywanie zakupu kontrolowanego (urzędnik występuje jako klient
    i sprawdza, czy w dokumentach nie znajdują się zapisy niedozwolone).
  • Nakładanie kar finansowych do 10% obrotu po stwierdzeniu występowania niedozwolonej klauzuli.
  • Nieodpłatnego publikowania w mediach ogłoszeń i ostrzeżeń.
  • Uznanie za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oferowania usług nieodpowiadających potrzebom konsumentów.

Mecenas Ewa Rakowska mówi: – Nie kwestionuję roli, jaką pełni UOKiK – ma on eliminować z obrotu prawnego niedozwolone postanowienia umowne. Zastanawiające jest jednak to, dlaczego wraz z projektem zmian, UOKiK nie zaproponował umożliwienia każdemu przedsiębiorcy przesłania do Urzędu dokumentów, które zamierza stosować w obrocie z konsumentami celem sprawdzenia/potwierdzenia, że dokumentacja ta nie zawiera klauzul abuzywnych.

- Inny przykład – dlaczego UOKiK nie zaproponował możliwości zwrócenia się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów dotyczących praw konsumentów, które są niejednoznaczne i których jest sporo w polskich ustawach? Wygląda na to, że to przedsiębiorca ma być niepewny co do stanu prawnego (np. interpretacji przepisów, które często stanowią błędną implementację dyrektyw unijnych), a nie strzec się od popełniania ewentualnych błędów – dodaje.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: