MENU

‹ Aktualności

KNF opublikował listę błędów krytycznych w modelach wewnętrznych zakładu ubezpieczeń
08.04.2015

Na podstawie prowadzonych przez organ nadzoru procesów przedaplikacyjnych, w tym Badania Porównawczego Modeli Wewnętrznych, UKNF zdiagnozował luki oraz zidentyfikował błędy, których wystąpienie w modelach wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji uniemożliwi wydanie pozytywnej decyzji lub opinii o modelach wewnętrznych przez organ nadzoru. Lista nie jest listą zamkniętą i może podlegać aktualizacji. Tym samym brak popełnienia błędu wskazanego na liście nie jest równoznaczny z akceptacją modelu, podczas gdy popełnienie błędu stanowi podstawę do wydania opinii negatywnej przez organ nadzoru.

Dokument zawiera 18 błędów krytycznych zidentyfikowanych w obszarach:

1. Test użyteczności,

2. Zarządzanie modelem,

3. Metodyka modelu,

4. Walidacja modelu,

5. Dokumentacja.

Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj: http://www.knf.gov.pl/Images/lista_bledow_krytycznych_w_zu_tcm75-41065.pdf

Dyrektywa Solvency II zmieni sposób wyznaczania marginesu wypłacalności, czyli wymogi kapitałowe będą wyznaczane osobno dla ryzyka ubezpieczeniowego, finansowego i operacyjnego. Aktywa firm ubezpieczeniowych będą wyceniane na podstawie ich rzeczywistej wartości rynkowej, a zobowiązania na podstawie kwoty, za którą mogłyby zostać wymienione lub rozliczone w transakcji rynkowej. Kapitał wypłacalności będzie wyliczany ex ante w oparciu o spodziewane przyszłe wyniki finansowe, a nie tak jak do tej pory ex post na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za zamknięte okresy operacyjne. Nowy system oceny wypłacalności będzie dopasowany do rzeczywistych kategorii ryzyka, na jakie narażeni są ubezpieczyciele, a przed stratami ma uchronić skuteczna identyfikacja, ocena i ich monitoring.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: