MENU

‹ Aktualności

Nowe regulacje o pozasądowym rozstrzyganiu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami
02.04.2015

Zgodnie z przyjętymi założeniami, powstaną one przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzeczniku Ubezpieczonych, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Inspekcji Handlowej, Urzędzie Transportu kolejowego czy Urzędzie Regulacji Energetyki. ADR-y zajmą się sprawą tylko, gdy obie strony sporu zgodzą się na tę formę. Tryb pozasądowy nie obejmie usług związanych ze szkolnictwem czy medycznych. Pozasądowe rozstrzyganie sporów ma trwać do 90 dni, natomiast w przypadku transportu kolejowego – 60 dni. 

Ewa Rakowska, radca prawny i partner w kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI uważa, że idea powstania ADR-ów jest pewnie słuszna, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze: czy osoby rozstrzygające spór będą na tyle kompetentne, bezstronne i niezależne, a dodatkowo znające daną branżę, żeby brać pod uwagę zarówno racje konsumenta, jak i przedsiębiorcy? Po drugie: pieniądze. Z dyrektywy wynika, że postępowanie ma być dla konsumentów nieodpłatne lub dostępne za opłatą o nieznacznej wysokości. Dyrektywa ADR nie reguluje natomiast kwestii związanych z kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu. Jeśli więc postępowanie przed ADR ma być uzależnione od zgody obu stron, to powinno być również atrakcyjne dla przedsiębiorcy. Inaczej istnieje ryzyko, że wprowadzimy kolejne martwe przepisy, które nie będą mieć na rynku większego zastosowania.

Więcej informacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/241375

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: