MENU

‹ Aktualności

Zamawiający może się zabezpieczyć przed niekorzystnym przebiegiem realizacji zamówienia
26.03.2014

Nie da się skatalogować wszystkich przypadków, w których przyczyny niewykonania lub nienależytej realizacji kontraktu leżą po stronie wykonawcy, dlatego przezorny zamawiający powinien w treści umowy w sprawie zamówienia przewidzieć możliwość jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia z powodu takich okoliczności.

Działanie zamawiającego na takiej podstawie przyniesie jeszcze jeden skutek, konsekwencję opisaną w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Inaczej mówiąc, jeśli jakiś zamawiający podejmie decyzję o rozwiązaniu, wypowiedzeniu umowy bądź odstąpieniu od niej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, powstanie również obowiązek wykluczenia takiego wykonawcy z wszystkich postępowań prowadzonych przez tego konkretnego zamawiającego. Obowiązek będzie utrzymany przez okres 3 lat od wszczęcia postępowania zakończonego podpisaniem umowy, która została przedwcześnie zakończona. Aby ziściła się przesłanka wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, wartość niezrealizowanej części zamówienia powinna wynosić co najmniej 5% wartości umowy.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: