MENU

‹ Aktualności

Jak należycie zabezpieczyć wykonanie umowy w zamówieniach publicznych?
13.03.2015

Zabezpieczenie jest instytucją wprost opisaną w ustawie PZP, która w art. 147 określa, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Przepis jasno określa, że zamawiający „może”, a nie „musi” skorzystać z ww. instytucji, dlatego w dalszym ciągu nie wszyscy zamawiający stosują to dodatkowe (obok coraz częstszych polis na czas wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań) zabezpieczenie realizacji kontraktu. Trzeba pamiętać, że jeśli zamawiający nie określi na etapie SIWZ, że przed podpisaniem umowy będzie żądał przedstawienia przez wykonawcę stosownego zabezpieczenia, nie może wprowadzać takiego wymagania po wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Więcej na ten temat w dziale Publikacje oraz na eGospodarka.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: