MENU

‹ Aktualności

Rażąco niska cena batem na tańszych konkurentów?
13.03.2015

Prawnicy zauważają, że nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z 19 października 2014 roku w kwestii rażąco niskiej ceny, tj. ceny niższej o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert ulega automatycznemu odrzuceniu, miała być krokiem w dobrym kierunku i służyć wyważeniu proporcji między ceną a jakością wykonania zamówienia. Okazuje sie jednak, że skargi do KIO na rażąco niską cenę w postępowaniu przetargowym często stają się narzędziem do walki z rywalem, który jest po prostu tańszy.

 

Więcej na ten temat w dziale Publikacje: http://www.cztr.pl/pl/publication/125/o-jedna-razaco-niska-cene-za-daleko/.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: