MENU

‹ Aktualności

Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów - nowa ustawa ubezpieczeniowa
09.03.2015

Środowisko ubezpieczeniowe miało możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń do 4 marca. Termin ten był bardzo krótki, gdyż projekt ustawy został opublikowany 18 lutego. 

Ustawa miałaby w zasadniczym stopniu zmieniać rolę i stopień nadzoru KNF nad firmami ubezpieczeniowymi, zmiany dotnęłyby ubezpieczenia grupowe, ochronę konsumentów (nowe obowiązki informacyjne) a także rynek tzw. polisolokat. 

Tak kuriozalnie krótkie terminy na zgłaszanie uwag oraz konsultacje wiążą się z faktem upłynięcia z końcem marca czasu na implementację dyrektywy Solvency II. Proces ten trwa od 2010 roku. 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: