MENU

‹ Aktualności

KNF przekazała do publicznych konsultacji założenia „Zasad procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe”
11.02.2015

Wypracowanie i wdrożenie "Zasad" przez nadzorowane przez KNF podmioty ma przyczynić się do zwiększenia należytej ochrony interesów odbiorców usług finansowych, w tym przysługującego im prawa do złożenia skargi, a także zapewnienia skutecznego systemu zarządzania skargami przez instytucje finansowe.

"Zasady" mają przede wszystkim ujednolicić sposób informowania klienta o możliwości złożenia skargi, sposobie jej złożenia, udzielania na nią odpowiedzi oraz o możliwościach odwołania się od decyzji. Instytucje finansowe miałyby także być zobligowane do ewidencjonowania rozpatrywanych skarg w celu identyfikacji nieprawidłowości i obszarów potencjalnego ryzyka, by na wczesnym etapie im zapobiegać.

Ewentualne uwagi można przesyłać do dnia 24 lutego 2015 r. na adres: dok@knf.gov.pl.

 

Pełen tekst dokumentu na stronie www.knf.gov.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: