MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Tarcza antykryzysowa 1.1. z podpisem prezydenta
20.04.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w piątek Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczę antykryzysową w wersji 1.1.

Część poprawek zaproponowanych do ustawy przez Senat została przyjęta przez Sejm, a ostateczne rozwiązania wprowadzone na jej mocy mają na celu usprawnienie oraz rozszerzenie systemów wsparcia dla firm w czasie epidemii. Posłowie poparli m.in. stworzenie mechanizmów, które usprawnią wprowadzenie nowej tarczy finansowej.

Do najważniejszych rozwiązań należy zaliczyć:

- Agencja Rozwoju Przemysłu ma zaoferować przedsiębiorcom różne formy wsparcia tj. instrumenty służące utrzymaniu płynności finansowej bieżącej działalności gospodarczej;

- Rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS. Objął on również:

  • przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Zastrzeżono jednak, że będą one zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tego tytułu;
  • płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

- Możliwość wypłaty świadczenia postojowego nie więcej niż trzykrotnie zamiast jednokrotnego wsparcia;

- Możliwość skorzystania z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej przez przedsiębiorstwa, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. 

Zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.


Rafał Kmiecik
radca prawny
r.kmiecik@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: