MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Specustawa z podpisem prezydenta
01.04.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wczoraj wieczorem Prezydent RP podpisał pakiet ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową.

Większość poprawek wprowadzonych przez Senat i mających na celu zwiększenie ochrony firm przed skutkami pandemii koronawirusa została odrzucona. Poniżej wskazujemy najważniejsze w naszej ocenie składniki tarczy tj. wybrane systemy wsparcia dla przedsiębiorców z których będą oni mogli skorzystać w przypadku spełnienia warunków określonych w Ustawie.

I. ZWOLNIENIE MIKROFIRM DO 9 OSÓB ZE SKŁADEK DO ZUS PRZEZ 3 MIESIĄCE

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS na 3 miesiące tj. za okres od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maj 2020 r. przysługiwać będzie mikrofirmą (do 9 osób) - dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób oraz osób samozatrudnionych, które opłacają składki za siebie z przychodem do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

II. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

Świadczenie postojowe przysługiwać będzie zleceniobiorcom (umowa zlecenie, agencyjna, o dzieło) i osobom samozatrudnionym o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość świadczenia będzie wynosiła ok. 2 tys. zł.

III. DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

Ustawa przewiduje dwa rodzaje wsparcia tj. dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na rzecz ZUS ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dofinansowanie przez Starostę części kosztów wynagrodzeń i składek na rzecz ZUS.

Pierwszy z nich przewiduje możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (powiększonego o należne składki). Drugi system w zależności od indywidualnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy umożliwia uzyskanie dofinasowania do wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (powiększonego o należne składki).

IV. UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY

Przedsiębiorcy w kłopotach będą mogli skorzystać ze wskazanych w ustawie rozwiązań polegających na uelastycznieniu czasu pracy swoich pracowników np. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 8h czy wprowadzenie równoważnego czasu pracy w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy - nie więcej niż do 12h w okresie rozliczeniowym do 12 miesięcy.

V. ODLICZENIA OD DOCHODU DAROWIZN

Ustawa wprowadza możliwość odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych we wskazanym w niej okresie, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19.

VI. ZNIESIENIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ
Ustawa przewiduje czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty podatków i składek na rzecz ZUS za wskazany w niej okres.

W przypadku szczegółowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


 

Rafał Kmiecik

radca prawny

r.kmiecik@cztr.pl

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: