MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po dniu 25 marca 2020 r.
26.03.2020

Uchwalona na początku marca tzw. specustawa w sprawie koronawirusa uprawniała rodziców dziecka w wieku do 8 lat do skorzystania z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których ono uczęszczało.

Na skutek podjętych przez rząd działań, mających na celu walkę z epidemią i ograniczenie jej skutków, pierwotna treść rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została zmieniona, a Minister Edukacji Narodowej postanowił wydłużyć zamknięcie placówek oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Aktualnie wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy wprowadzającej dodatkowy zasiłek opiekuńczy w celu przedłużenia podstaw prawnych jego obowiązywania w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Co istotne, nowe przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną, tj. od dnia 26 marca 2020 r.

Zgodnie z oświadczeniem Pawła Żebrowskiego, rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzice, korzystający do tej pory z zasiłku opiekuńczego, mogą już teraz składać wnioski o wypłatę świadczeń za kolejny okres. Zostaną one jednak rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Oświadczenie o zamiarze skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego po dniu 25 marca 2020 r. można składać w dotychczasowy sposób, tj. poprzez:

  • złożenie oświadczenia o wypłacie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy (kolejny) okres;
  • wystąpienie o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach przysługujący w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym.

W przypadku wyboru drugiego sposobu, poza oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu placówki, należy również wypełnić dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz Z-15A. Po wejściu w życie przepisów nowelizujących tzw. specustawę z mocą wsteczną, taki wniosek zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tj. nie pomniejszy ogólnego limitu 60 dni.

Rodzic niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (umowa o pracę/zlecenie) każdorazowo powinien pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy lub zleceniodawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacja przekazywana jest wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy wypłacany jest jedynie jednemu rodzicowi, jednak nie ma przeszkód do podzielenia między nimi opieki w ramach przysługującego limitu.


  Rafał Kmiecik
radca prawny
r.kmiecik@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: