MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Nowelizacja specustawy w sprawie koronawirusa – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?
25.03.2020

Cały czas trwają prace nad projektem specustawy dotyczącej tzw. „tarczy antykryzysowej”. Ustawa powinna zostać przyjęta przez Sejm do dnia 27.03.2020 r. Komunikat sejmowy w tej sprawie mówi o próbie uchwalenia ustawy w jeden dzień.

Z doniesień prasowych wynika, że większość rozwiązań znajdzie się w – liczącej na chwilę obecną 117 stron – nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ostatecznie nowelizacja będzie zapewne nieco obszerniejsza, gdyż ma zostać uzupełniona o propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości i UOKiK, które znajdują się jeszcze w fazie konsultacji. Na co dokładnie będą mogli liczyć przedsiębiorcy?

Przesunięcie w czasie wykonania niektórych obowiązków

Projekt zakłada między innymi, że firmy zatrudniające ponad 50 osób będą mogły zawrzeć umowy o poprowadzenie PPK w październiku 2020 r., a nie jak dotychczas planowano - do dnia 11 maja 2020 r. Dodatkowo do końca września 2020 r. zostanie wydłużony termin na złożenie informacji o cenach transferowych. Na lipiec 2020 r. przesunięto również obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (dla wszystkich podatników PIT i CIT). Przedsiębiorcy mogą liczyć również na wydłużenie (do 13 lipca 2020 r.) terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek taki został nałożony ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Zmiany w przepisach mające na celu pomoc w zachowaniu płynności finansowej

W zakresie zmian przepisów podatkowych na pomoc mogą liczyć między innymi najemcy powierzchni lokali o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. Projekt przewiduje obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, w którym najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Ponadto tzw. „mali podatnicy” (podmioty o przychodach nie wyższych niż 8.747.000 zł) uzyskają możliwość odstąpienia od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. Przesunięciu (na 1 czerwca 2020 r.) mają ulec terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. Podatnikom, którym organ podatkowy odroczył termin płatności podatku (lub rozłożył zapłatę podatku na raty), czasowo ma być zniesiona opłata prolongacyjna. Ulga ta obejmie również należności wobec ZUS. Dodatkowo, pod pewnymi warunkami, podatnicy CIT i PIT, dotknięci ekonomicznymi konsekwencjami z powodu epidemii, otrzymają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

Przepisy związane z możliwością uzyskania dofinansowania dla pracodawców

Na całkowite zwolnienie z obowiązku uiszczania składek ZUS mogą liczyć samozatrudnieni i mikrofirmy. Najnowszy projekt nowelizacji specustawy przewiduje, że wszystkie mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) przez 3 miesiące nie zapłacą ZUS-u za swoich pracowników. Zwolnienie będzie niezależne od poziomu przychodów firmy. Samozatrudnieni również mogą liczyć na takie zwolnienie, jednak tylko ci, których przychody nie przekraczają 15.600 zł.

Projekt umożliwi otrzymanie przez przedsiębiorcę dofinansowania do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę. Zleceniobiorcy i samozatrudnieni pod pewnymi warunkami będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego (nieoskładkowane i nieopodatkowane) mogą liczyć osoby rozliczające się w oparciu o kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. Pracodawcom umożliwi się również elastyczne dostosowywanie czasu pracy pracownika oraz modyfikację warunków zatrudnienia (m.in. ograniczenia w zakresie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz możliwość wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy).

Planowane zmiany w funkcjonowaniu sądownictwa i prokuratur

Najistotniejszą z planowanych regulacji w tym zakresie może być ustawowe wstrzymanie (na okres epidemii) biegu terminów procesowych oraz materialnych przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego. Na dziś nie jest wiadome jaki ostatecznie kształt przyjmą przepisy w tym zakresie. Ustawa być może dopuści wnoszenie pism procesowych do sądu przy użyciu platformy e-PUAP lub poczty elektronicznej. Doprecyzowane zostaną również określenia tzw. spraw pilnych, które sądy będą rozpatrywać pomimo trwania epidemii.


Wojciech Kośla
adwokat, partner
w.kosla@cztr.pl

 

Załączniki

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: