MENU

‹ Aktualności

Główny Inspektor Pracy chce większych kompetencji dla PIP
18.07.2019

Inspektorzy pracy powinni mieć możliwość wydawania decyzji w zakresie ustalania stosunku pracy - uważa Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. O komentarz w tej sprawie poproszono naszego eksperta.

Adwokat Magdalena Sudoł, kierująca praktyką prawa pracy w CZTR przypomina, że na gruncie aktualnych przepisów PIP, w przypadku zidentyfikowania naruszeń w zakresie formy zatrudnienia, PIP już obecnie ma prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

- Rozszerzenie kompetencji inspektorów pracy i przyznanie im uprawnień rozstrzygających o charakterze prawotwórczym - na gruncie obecnego modelu kontroli PIP - jest słusznie kwestionowane - podkreśla.

Zwraca jednak uwagę, że niezależnie od wątpliwości natury konstytucyjnej, w praktyce trudno sobie wyobrazić, że nowe uprawnienia inspektorów będą miały charakter ostateczny. - Firmy będą zatem odwoływały się od decyzji czy nakazów, kierując je odpowiednio do sądu pracy, organów wyższego rzędu czy sądów administracyjnych, w zależności od przyjętego rozwiązania. To z kolei nie tylko może potencjalnie wydłużyć stan niepewności prawnej zarówno pracownika, jak i pracodawcy, ale również może generować dodatkowe koszty zarówno po stronie odwołującego, jak i Skarbu Państwa - wyjaśnia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją dostępną pod linkiem:

https://www.prawo.pl/kadry/glowny-inspektor-pracy-chce-wiekszych-kompetencji-dla-pip,446535.html

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: