MENU

‹ Aktualności

Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy Quik-fill niedopuszczalny wg KIO
16.07.2019

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym wymogu wyposażenia produktu Sevoflurane (środka do znieczulenia ogólnego) w system Quik-fill.

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI pełniła rolę doradcy prawnego dla jednej z największych międzynarodowych firm medycznych – producenta innowacyjnych leków, w przetargu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych.

W niezwykle istotnym wyroku z punktu widzenia ochrony uczciwej konkurencji i równości wykonawców w postępowaniach przetargowych, KIO uwzględniła odwołanie klienta uznając, że potwierdził się zarzut niedopuszczalnej modyfikacji treści specyfikacji.

Izba stwierdziła m.in.:

  1. żądanie dotyczące zaoferowania systemu Quik-fill stanowi ograniczenie dostępu wykonawców do wykonania zamówienia,
  2. zamawiający naruszył przepisy ustawy PZP dotyczące naruszenia uczciwej konkurencji poprzez nieprawidłowe opisywanie przedmiotu zamówienia,
  3. system Quik-fill występuje tylko w przypadku leku Sevoflurane produkowanego przez jednego z kilku potencjalnych wykonawców.

W uzasadnieniu orzeczenia KIO uznała także, że:

„opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że obowiązkiem wybranego wykonawcy będzie dostawa preparatu Sevoflurane wraz z kompatybilnymi parownikami. W tej sytuacji kwestia kompatybilności opakowań leków
z posiadanymi już przez zamawiającego parownikami nie może stanowić uzasadnienia dla wprowadzenia wymogu dotyczącego systemu Quik-fill.”

Podczas rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej klienta reprezentowali Magdalena Maksimiuk i Piotr Trębicki z Zespołu Prawa zamówień publicznych CZUBLUN TRĘBICKI.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: