MENU

‹ Aktualności

Magdalena Sudoł, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego
19.01.2015

W październikowym numerze "Orzecznictwa Sądów Polskich" ( nr 10/2014, poz. 94) wydawanym we współpracy z Polską Akademią Nauk opublikowana została glosa autorstwa Magdaleny Sudoł do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2013 r., I PK 275/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 10, poz. 94.

Komentowany w glosie wyrok dotyczy sporu o to, czy kradzież przez pracownika mienia nienależącego do pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, które w konsekwencji uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 §1 pkt 1 kp). Wyrok zasługuje na komentarz, ponieważ dotyczy istotnego w praktyce - z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników – zagadnienia, a mianowicie prawnych konsekwencji kradzieży mienia z terenu zakładu pracy.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: