MENU

‹ Aktualności

Eksperci CZTR autorami poradnika: Akta pracownicze od A do Z
21.03.2019

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację pracowniczą na nowych zasadach. Nowelizacja kodeksu pracy przede wszystkim zezwoliła na jej prowadzenie w wersji elektronicznej.

Skróciła również okres trzymania w firmie teczek pracowniczych dla wielu zatrudnionych z wcześniejszych 50 do 10 lat. Ponadto pracownicy oraz ich bliscy uzyskali dostęp do akt i mogą się domagać ich odpisów i kopii.

Nowe przepisy działają kilkanaście tygodni i dopiero wspólny wysiłek przedstawicieli nauki, komentatorów, organów, sądów oraz przedsiębiorców i ich służb kadrowych pokaże, jak w firmach funkcjonują nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Poradnik „Akta pracownicze od A do Z” przygotowały prawniczki z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Przeanalizowały nowe przepisy, co pozwoli pracodawcom dostosować przechowywanie i zarządzanie dokumentacją personelu do nowych wymagań. Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości to ich ocena nowej materii. W licznych przykładach autorki ilustrują bardziej skomplikowane zagadnienia i sugerują pracodawcom konkretne rozwiązania. Dla pracodawców cennym uzupełnieniem tych podpowiedzi będą stanowiska resortu pracy i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: