MENU

‹ Aktualności

Konkurencyjność postępowań lekowych nie stoi ponad uzasadnionymi przesłankami lekarzy i prawami pacjentów
06.12.2018

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym dostaw leków objętych refundacją w ramach programów lekowych leczenia stwardnienia rozsianego.

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI pełniła rolę doradcy prawnego dla jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce w przetargu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych.

W niezwykle istotnym z punktu widzenia publicznych szpitali oraz praw pacjentów wyroku, KIO oddaliła odwołanie wykonawcy – hurtowni farmaceutycznej URTICA, uznając je za zupełnie niezasadne. KIO stwierdziła m.in.:

a) zamawiający w sposób uzasadniony ograniczył konkurencję (przedmiotowo), z uwagi na istotne przesłanki o charakterze medycznym,

b) Izba stwierdziła także, że kwestią podstawową w doborze leku w kontynuowaniu terapii jest kierowanie się wskazaniami medycznymi,

c) a przy zamianie leków w ramach programów lekowych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na niewiadome i niepotwierdzone procesy wpływające na budowę leku i reakcje pacjentów.

W uzasadnieniu orzeczenia KIO uznała także, że:

„zamawiający ma uzasadnienie ku temu, aby zakupić lek Copaxone, a tym samym, aby wskazać, że wymaga tego leku,”

-  „podanie leku Remurel pacjentom uprzednio leczonym lekiem Copaxone, tj. zamiana leku Copaxone na lek Remurel nie jest (…) <automatycznie dopuszczalne>.”

Izba zgodziła się także ze stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta zawartym w uzasadnieniu Decyzji nr RzPP.WPR.45.95.2017.MMA z dnia 11 czerwca 2018, uznając, iż: 

„Nie sposób także nie zaaprobować poglądu, aby „szczególną ostrożność zachować podczas zmiany jednego preparatu na drugi. Musi to być bezwzględnie decyzja podyktowana aspektami medycznymi, a nie ekonomicznymi” (…) -  i co oczywiste, decyzja ta winna być każdorazowo podejmowana przez lekarza danego pacjenta.”

Warto zauważyć, że w uzasadnieniu tej Decyzji, Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że:

„Szpital w ramach świadczeń opieki zdrowotnej powinien zapewnić pacjentowi produkt leczniczy, refundowany ze środków publicznych, jeżeli jego zastosowania wymaga aktualna wiedza medyczna.

Podczas rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej klienta reprezentował radca prawny Piotr Trębicki, partner i szef Zespołu Prawa zamówień publicznych oraz Magdalena Maksimiuk, członek Zespołu Prawa zamówień publicznych.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: