MENU

‹ Aktualności

Nowi partnerzy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
24.10.2018

Mamy przyjemność poinformować, że do grona partnerów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI dołączyli wieloletni pracownicy Kancelarii - adw. Agnieszka Wesołowska oraz adw. Wojciech Kośla.

Praktyka zawodowa adwokat Agnieszki Wesołowskiej obejmuje głównie obsługę bieżącej działalności zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, obsługę podmiotów zagranicznych w szczególności w kwestiach regulacyjnych, związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej lub działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń (w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń) oraz doradztwo w relacjach Klientów z regulatorami, w tym KNF i GIODO.

Adwokat Wojciech Kośla odpowiada za kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych w postępowaniach spornych, zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze precedensowym, dużym stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu, obejmujące również sprawy związane z pozwami zbiorowymi.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: